Inför förhandlingar med Svensk Handel i nästa vecka är rätten till heltid en av frågorna som facket kommer driva. En rapport visar att deltidstjänsterna har ökat.

Rapporten är ett resultat av avtalsförhandlingarna 2010, då en grupp bildades för att utreda heltidsfrågan. Handelsanställdas förbund, Svensk Handel och Arbetsgivarföreningen KFO har tillsammans samlat in statistik och besökt ett 20-tal butiker.

Trots en uppgång av deltidsanställningar så har intresset för att anställa fler på heltid, enligt Tommy Tillgren, ökat bland arbetsgivarna.

– Flera stora företag har förändrat sin syn på anställningar, till exempel Ikea som vi har jobbat mycket med. Ofta handlar det om att ändra attityder. Om schemaläggarna är vana att planera för många som jobbar extra måste man visa på hur man kan lägga scheman annorlunda.

Att trenden går mot att anställa fler på heltid håller Bo Cederlöf från Svensk Handel med om.

– Företagen jobbar med det här, det märktes framför allt när vi var ute och besökte dem. Heltiderna kommer att öka, förutsatt att vi inte får en kraftig lågkonjunktur. Vi kommer också få högre deltider, så att de som jobbar deltid får fler timmar.

Rapporten visar att när facket jobbar lokalt med företagen händer just detta.

– Men handeln kommer alltid att behöva viss andel deltidsarbetare, för att täcka upp när kundtrycket är som högst på kvällar och helger, säger Bo Cederlöf.

Fler kvinnor än män jobbar deltid, och de mansdominerade arbetsplatserna har generellt fler heltidsanställda än de kvinnodominerade. En anledning till detta tror Tommy Tillgren är synen på kompetens.

– I byggvaruhandeln till exempel, ofta krävs en bakgrund inom till exempel bygg, och de ställer helt enkelt inte upp på deltid. De kvinnor som har någon specialkompetens och har ansvar för en avdelning på ett byggvaruhus, till exempel blommor, har också de oftare heltidstjänster än kvinnorna som sitter i kassan lite längre bort.

När facket kommer till en sådan arbetsplats försöker de visa på att de som sitter i kassan också har en kompetens, och att den kan vara värdefull för företaget.

– Vill du ha kompetens så måste du ge heltid till dem som har den, så de stannar, säger Tommy Tillgren.

Han berättar att facken kan hjälpa företagarna att schemalägga annorlunda. När någon deltidsanställd slutar kan de timmarna läggas till en annan deltidstjänst så den blir större. I bästa fall blir det en heltidstjänst, men det tar lite tid och syns därför inte i statistiken än.

Både facket och arbetsgivarna vill jobba med goda exempel för att få fler företagare att anställa fler på heltid. Genom att satsa på butikskedjornas attityder hoppas de att det ska bildas nya trender på arbetsmarknaden. Förändrar H & M sina anställningsrutiner så förändras alla deras butiker i hela Sverige, och det kan ge mer utslag i statistiken. Däremot ser det lite annorlunda ut i livsmedelshandeln, den är mer komplex med både stora kedjor som mindre närbutiker med självständiga ägare. Där kommer gruppen fortsätta att kartlägga behoven.

Facket och Svensk Handel har båda stort intresse att fortsätta jobba med heltidsfrågan, men Tommy Tillgren känner viss oro inför nästa veckas förhandlingar, när avtalsrörelsen drar igång för handelsbranschen.

– Näringslivet har ju signalerat i år att det bara handlar om pengar, i industrin diskuterades inget annat än löner. Inga förmåner eller någonting. Då kan det bli tufft för oss att införa mer krav kring deltiderna, säger han.

– Vi kommer driva de här frågorna i vilket fall.

Svensk Handel har ännu inte fått in kraven från facket, men Bo Cederlöf bekräftar att frågan är viktig och att de kommer att fortsätta jobba för fler heltidstjänster.

– Vi vill fortsätta jobba med goda exempel. Lagstiftning eller krav i kollektivavtalen tror vi inte alls på.