Fackförbundet GS varslar om strejk på Strålfors. Facket kräver att få fortsatt förhandlingsrätt för sina medlemmar på företaget.

När Strålfors köptes upp av Posten för drygt fem år sedan lämnade företaget arbetsgivarorganisationen Grafiska företagens förbund och gick i stället med i Almega Medieföretagen.

– Det de sa till oss att det var för att de ville ha flexiblare avtal, säger Tommy Andersson, avtalssekreterare på GS.

Men det fanns inget avtal som passade i den nya arbetsgivarorganisationen så Strålfors tecknade i stället ett hängavtal med GS på civilavtalet, vilket är samma avtal som Strålfors hade tidigare.

Före jul sade dock företaget upp hängavtalet. Anledningen är att Strålfors bytt arbetsgivarorganisation igen och nu vill använda Almega tjänsteföretagens kommunikationsavtal istället.

– Vi har gått från att vara ett grafiskt företag på 1960- och 70-talet, till att mer och mer bli ett kommunikationsföretag, säger Per Samuelsson, vd för Strålfors.

Tanken är också att alla företaget som ägs av Posten ska ha samma kollektivavtal, men det är inget GS accepterar.

– Strålfors är et traditionellt grafiskt företag som vi haft avtal med i årtionden. Att de ägs av Posten är inget vi bryr oss om, säger Tommy Andersson.

GS kräver därför att Strålfors tar tillbaka sin uppsägning, eller åtminstone tecknar ett avtal med förbundet så att GS får förhandlingsrätten för sina runt 500 medlemmar på företaget, men Strålfors har sagt nej.

– Egentligen gäller frågan om de anställda ska tillhöra GS eller Seko. Jag ser det här som en facklig fråga och hade hoppats och trott att förbunden skulle sätta sig ner och lösa det här tillsammans, säger Per Samuelsson.

Eftersom parterna inte kunnat enas varslade GS i dag om strejk på Strålfors i Ljungby, Stockholm Tomteboda, Tandsbyn och i Sundsvall. Strejken träder i kraft nästa onsdag, den 8 februari, klockan 13:00.

– Vi har tagit det här steget för att få förhandlingsrätten så att vi kan reglera villkoren för våra medlemmar och för att man ska kunna bedriva lokalt fackligt arbete.

– Det handlar också om att det här företaget måste konkurrera på samma villkor som andra grafiska företag i samma bransch, säger Tommy Andersson.

Per Samuelsson förnekar dock att Strålfors skulle vara ute efter konkurrensfördelar genom att få ett avtal som är sämre för de anställda.

– Villkoren för de anställda kommer inte att försämras. Och om GS säger det påstår ju GS att Seko är ett sämre fack som inte kan företräda sina medlemmar. Det tror inte vi, säger Per Samuelsson.