I dag inleddes utbildningen av fackets folk i Malmös satsning på Vita jobb.

Vita jobb är en modell som ställer sociala krav vid upphandlingar. Facket ska kontrollera att företagen tillämpar avtalsenliga villkor, bara anlitar underleverantörer med avtalsenliga villkor och inte använder svart arbetskraft.

Nu finns ett förslag som talar om hur det ska gå till. På onsdag ska det skickas ut på remiss av kommunstyrelsen.

Om tidtabellen håller ska Vita jobb-modellen testas vid några upphandlingar i slutet av året för att sedan användas fullt ut nästa år.

Vita jobb-modellen är anpassad till EU-lagstiftningen och testades av Socialdemokraterna i Stockholms stadshus 2006. Den avskaffades när de borgerliga tog över efter valet samma år.

Innan dess hade Vita jobb testkörts vid några upphandlingar – den största när Stockholm handlade upp städningen hos allmännyttiga Svenska Bostäder. Ingen upphandling överklagades.

Roger Mogert var borgarråd i Stockholm 2006. Han berättar att de oseriösa anbuden försvann så fort som Vita jobb-modellen infördes.

På en punkt går Malmö längre. Enligt förslaget ska Malmö kommun kräva att de som vinner upphandlingar låter vinsterna stanna i Sverige.

Det förslaget presenterades faktiskt före Carema-skandalen.