Allt talar för att vi måste arbeta längre än till 65 framöver. Men då krävs en hel del både fysiska och attitydmässiga förändringar i arbetslivet.

Vi lever längre — och det är ju glädjande — men det kommer att sätta pensionssystemet på hårda prov. Vi kommer därför att tvingas arbeta längre upp i åldrarna trots att den genomsnittliga pensionsåldern, inklusive förtidspensioneringar, i Sverige redan är den högsta i Europa — 63 år.

Regeringen har tillsatt en utredning, pensionsåldersutredningen, som ska ta reda på hur vi ska kunna och vilja arbeta längre och vilka hinder som finns. Det handlar om den fysiska arbetsmiljön, scheman, behov av deltider, ökad flexibilitet och inte minst om attityder. Till våren nästa år kommer skarpa förslag.

Att arbetslivet måste förändras är solklart, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) som också leder Pensionsgruppen, den grupp som ska vårda pensionssystemet.

– Belastningsskador har ju till exempel flyttat från industrin till vården. Och väldigt många äldre möter negativa förväntningar både från arbetsgivare och andra, säger Kristersson.

Åldersdiskriminering är ett betydligt vanligare fenomen än han tidigare trott och leder till att många slutar tidigare än de egentligen skulle vilja.

Det finns forskning som visar att en 31-åring med samma kvalifikationer som en 46-åring har tre gånger så stor chans att bli kallad till en anställningsintervju.

– Det är upprörande att man redan vid 46 års ålder börjar räknas som för gammal, menar Kristersson.

I Finland har professorn i arbetsmedicin Juhani Ilmarinen forskat kring äldre i arbetslivet. Hans slutsats är att högre pensionsålder måste kombineras med genomgripande förändringar. Han har visat att företag kan höja pensionsåldern bland sina anställda genom att införa olika åldersstrategier.

Hans forskning visar också på vikten av att fysiskt ansträngande jobb kan minskas med stigande ålder, särskilt gäller det för kvinnor.

Men samtidigt har den äldre arbetskraften en rad andra fördelar som arbetsgivarna borde ta till vara, enligt Ilmarinen som radar upp: De äldre är visare, de har bättre kontroll över sina liv, de har en starkare känsla för arbetet, de är trogna sin arbetsgivare, de har lägre frånvaro och så vidare.

Samtidigt visar en nyligen publicerad undersökning att få vill eller tror sig kunna jobba längre än till 65 års ålder.

Fakta

Få vill jobba efter 65

Svensken i allmänhet vill inte arbeta längre än till 65 års ålder. Bara tre av tio är beredda att förlänga arbetslivet, enligt en undersökning som Forex Bank gjort bland drygt 2 200 personer. Av dem som är mellan 18 och 29 år kan tre av sju tänka sig att arbeta efter 65. (TT)