Katastrof på gång! V. g. lämna tunnelbanan!

Anslag med denna uppmaning skulle gott platsa i Stockholm. Det blir man olustigt klar över efter att ha läst två nya rapporter från Arbetarrörelsens tankesmedja.

Av besparingsskäl hyr entreprenörerna färre vagnar, allt underhåll måste ske under stark tidspress, städare tilldelas allt större områden och personalens meddelarfrihet beskärs.

Tillsammans med eftersatt utbyggnad och den borgerliga majoritetens beslut om en rigo­rös inpasseringskontroll i form av låsta spärrar i hårdglas har tunnelbanan förvandlats till en otillräcklig och livsfarlig bunker.

Det är nog inte längre ­frågan om det kommer att ske en kata­strof i tunnelbanan, frågan är bara när.

Samtidigt som tunnelbanedriften har splittrats upp på en rad utförare påpekar dessutom lands­tingsrevisorerna att SL saknar dokumentation över T-banans kostnadsutveckling.

Hur denna utveckling har påverkat SL:s utgifter, det vill säga våra skattekostnader, vet vi alltså inte.

Att skattepengar flyger och far har vi vant oss vid när det gäller Stockholm, så även i tunnelbanan.

Den borgerliga majoriteten har nu senast sagt nej till en ny tunnelbaneförlängning norrut, där en ny stadsdel med närmare 40 000 arbetstillfällen byggs.

Alliansens byggstopp i tunnelbanan måste brytas och föraktet mot tunnelbaneresenärerna måste upphöra. Motsvarande två fullsatta bussar med nya invånare kommer till Stockholm varje dag.

Ska Sveriges främsta tillväxt­område fortsätta gynna Sverige måste de människor som gör jobbet också kunna ta sig till och från sina jobb på ett säkert och människovärdigt vis.