Bolag utan anställda har blivit alltfler under senare år. Bakom detta gömmer sig att arbetstagare allt oftare tvingas bli egenförtagare för att få fortsatt jobb.

Samhällsprogrammet Kaliber kunde i helgen visa att många arbetstagare numer ställs inför detta ultimatum: antingen skaffar du F-skattsedel eller så får du inga mer jobb.

Att kräva F-skattsedel har blivit ett sätt för arbetsgivaren att laborera med lösa anställningar vid sidan om bemanningsavtal och projekt- och andra typer av visstidsanställningar.

Genom att arbetstagare tvingas agera som inhyrda egenföretagare i stället för att bli anställda kan arbetsgivaren kringgå stora delar av lagen om anställningsskydd (las), förbigå och försvåra förhandlingar mellan fack och arbetsgivare och även strunta i de fackliga försäkringarna, inklusive avtalspensionen.

Det var just det här som LO varnade för när regering­en Reinfeldt för några år sedan förenklade reglerna för att få F-skattsedel. Det blev då möjligt att bli företagare även för den som bara arbetar för en enda uppdragsgivare.

Det motiverades med det ständigt upprepade borgerliga mantrat att ”fler företagare skapar jobb”.

Några fler jobb har det naturligtvis inte blivit, där­emot betydligt mer osäkra jobb, och en klar nedåtpress på löneutvecklingen när forna arbetskamrater inte längre kan samordna sina lönekrav utan måste konkurrera med varandra som inhyrda egenföretagare.