Foto: Anders Wiklund

Stefan Löfven med rosor, Lena Hjelm-Wallén och Göran Persson efter att Löfven av (S) partistyrelse utsetts till ny partiledare vid styrelsemötet på Fotografiska museet i Stockholm på fredagen. En stor skara kända socialdemokrater var närvarande på fredagen när socialdemokraternas partistyrelse valde Löfven till ny partiordförande.

 

Med rungande applåder mottogs beskedet när Stefan Löfven av partistyrelsen valdes till ny partiordförande för Socialdemokraterna.

– Stefan Löfven är rotad i Örnsköldsvik, Stockholm och världen. Jag känner honom som en person som kan samla människor i en process. Ena men också vara tydlig, sa Carin Jämtin strax innan beskedet.

– Jag är egentligen för blödig för sådant här, sa Stefan Löfven direkt i sitt tal efter beslutet.

– Detta är det finaste uppdrag som en socialdemokrat kan få.

Löfven tackade för förtroendet och sa att ha vet att Sverige efterfrågar socialdemokratisk politik.

Socialdemokratin sätter människors frihet i främsta rummet, säger Löfven.

Han säger att S ska riva hinder oavsett om det handlar om strukturer som ”glastak” för kvinnor, ramper för rullstolsburna eller diskriminering på grund av sexuell läggning.

– Tror man på alla människors lika värde är man också starkt emot diskriminering.

– Det är så oerhört provocerande att hur att se hur kvinnor diskrimineras i vårt samhälle och i vårt arbetsliv.

– Jag är en övertygad feminist punkt slut.

Löfven är självkritisk vad gäller hur socialdemokratin formulerat jobbpolitiken.

– Vi har inte varit tillräckligt slagfärdiga och tydliga om jobben, säger han.

Han lyfter fram utbildningsfrågor och säger bland annat att högskolorna måste knytas närmare näringslivet. Han säger vidare att Sverige måste ”sluta slösa bort människors vilja att arbeta”.

– I ett läge där Sverige har massarbetslöshet prioriterar vi arbete och utbildning före sänkt restaurangmoms.

På pressträffen efter sitt tal fick Löfven frågan om han tänker lägga om partiets energipolitik och synen på att kärnkraften ska avvecklas. Men det är inte aktuellt, enligt honom.

– Det som ligger i kongressens beslut är att kärnkraften ska avvecklas. Men det ska aldrig ske till priset av att vi äventyrar jobben, sade Löfven och framhöll att han vill ha en bred överenskommelse över energipolitiken, över de politiska blockgränserna.

– Det vore stor poäng, för det är det som företagen och industrin efterfrågar, sade han.

Löfven sade att det förutom att verka för fler jobb är prioriterat att verka för jämställdhet. Ett konkret drag, om han fick bestämma, vore att återinföra lagregler om att företagen varje år måste göra en lönekartläggning.

– Det är bara i det konkreta arbetet som man åstadkommer skillnad.