Även om facken tappat medlemmar de senaste åren är det fackliga intresset fortsatt stort. LO-förbunden har fler förtroende­valda i dag än för fem år sedan och många kan tänka sig fackliga uppdrag.

Totalt finns det 325 000 fackligt förtroendevalda i Sverige, och av dem har 158 000 uppdrag i något av LO-förbunden. Det är något fler än för fem år sedan, enligt LO-rapporten Det fackliga uppdraget och det fackliga intresset, som är en del av rapportserien Röster om facket och jobbet och som presenteras i dag.

– Att vi skulle ha fler förtroendevalda i dag än före medlemsraset var det nog ingen som trodde. Det visar att vi har en stark facklig organisation som är väl rotad, säger Mats Larsson, utredare på LO, som ligger bakom rapporten.

Totalt hade 14 procent av alla LO-medlemmar ett fackligt uppdrag förra året och det är en något högre andel än inom TCO och Saco. Det är något fler män än kvinnor som är fackligt engagerade i LO-förbunden.

Det finns också stora skillnader mellan förbunden. Livs har största andelen aktiva, medan Målarna hamnar i botten av de undersökta facken.

Men det är inte bara förtroendevalda som är intresserade av fackliga frågor. Varannan LO-ansluten säger sig vara fackligt intresserad, och av dem som inte redan har ett fackligt uppdrag kan 28 procent tänka sig det.

– Ju lägre ålder, desto villigare är man att ta på sig uppdrag. Vi har tidigare givit ut en rapport som visade att yngre som inte var med i facket även var mer villiga att bli medlemmar än äldre, så unga är definitivt intresserade.

En förklaring till att personer över 50 är minst intresserade av fackliga uppdrag kan vara att de redan provat det fackli­ga arbetet, medan de yngre är villiga att testa något nytt. Men oavsett vad som ligger bakom tycker Mats Larsson att viljan att ta uppdrag är hög.

De allra flesta som är med i facket, 76 procent, har också en fackklubb eller ett fackligt ombud på sin arbetsplats, medan detsamma bara gäller 41 procent av dem som inte är med i facket. Även här finns skillnader mellan förbunden. Inom GS finns det en klubb eller kontaktperson på nästan alla arbetsplatser, medan bara varannan Transportarbetsplats har det.

Mats Larsson tycker att undersökningen som helhet visar flera positiva tecken för facket. Det främsta är att så lite förändrats när det gäller intresse och förtroendeuppdrag sedan LO:s senaste undersökning på temat 2006.

– Vi har tappat 15 procent av medlemmarna sedan dess, men det verkar inte ha påverkat intresset för facket och förtroendeuppdrag alls.

– Undersökningen visar också att nästan alla läser sin fackliga tidning och att många söker information om facket på internet. Att intresset är så stort ser bra ut inför framtiden, säger han.

Fakta

Fackligt intresse i siffror

30 procent av Sacos medlemmar svarar ja eller kanske på frågan om de kan tänka sig att ta ett förtroendeuppdrag. Inom LO är siffran 28 procent och i TCO 25 procent.

39 procent av de LO-medlemmar som inte vill ha fackliga uppdrag uppger ointresse som huvudskälet. 35 procent har inte tid.

90 procent av fackets medlemmar läser, eller i alla fall bläddrar i, sin medlemstidning.

56 procent av fackets medlemmar har letat facklig information på internet, men det är betydligt vanligare bland tjänstemän och akademiker (70 procent) än bland arbetare (44 procent).

93 procent av alla anställda vet om det finns kollektivavtal på deras arbetsplatser. 46 procent anser att de har god eller ganska
god kännedom om vad avtalet innehåller.

Källa: LO-rapporten Röster om facket och jobbet, Det fackliga uppdraget och det fackliga intresset.