Facket kräver rätt att säga nej till övertid. Arbetsgivarna vill ha modernare avtal med flexiblare arbetstid. I går växlade Elektrikerna och motparten EIO, avtalskrav.

Nu har avtalsförhandlingarna dragit igång på allvar för Elektrikerförbundet. I går träffade facket Elektriska installatörsorganisationen (EIO) för att byta avtalskrav.

Facket kräver bättre möjligheter att kombinera arbete och familjeliv, genom arbetstidsförkortning och utökad föräldralön från dagens tre månader.

Elektrikerna vill också att de anställda får rätt att säga nej till övertid. I dag kräver avtalet att den anställda har vägande skäl för att säga nej, men det är oklart vad det innebär.

– Folk accepterar övertid för att de är rädda att få sparken annars, men man är ju anställd för att jobba åtta timmar om dagen fem dagar i veckan och inte för att stå till förfogande när som helst utöver det, säger Ronny Wenngren.

Elektrikerna står bakom LO-plattformen vilket innebär att lönekraven ligger på 3,5 procent på ett år. Det är alldeles för högt anser EIO, som kräver löneökningar på samma nivå som inom industrin, det vill säga en årstakt på 2,6 procent.

– Vi är bekymrade över att elektrikerna och en del andra förbund inte verkar bry sig om den framgångsrika modell för lönebildning vi haft i Sverige där industrin sätter märket, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef för EIO.

Arbetsgivarna trycker hårt på att de vill ha ett modernare avtal och för dem innebär det bland annat att lärlingar ska kunna visstidsanställas, och att arbetsgivarna ska kunna bestämma mer över arbetstidernas förläggning.

– Branschen har utvecklats och vissa entreprenadprojekt kräver att man jobbar på ett annat sätt, men i dag kräver det en central överenskommelse. Vi vet att det sker saker ändå lokalt fast i smyg och vi vill göra de lösningarna legitima, säger Åsa Kjellberg Kahn.

Även Ronny Wenngren skulle gärna se flexiblare arbetstider, men på ett annat sätt.

Arbetsgivarna vill också ha individuella löner även vid ackordsarbete och de vill också slopa kollektivavtalets krav på en viss utbildningsbakgrund för en anställning. Enklare arbetsuppgifter ska kunna skötas av personer utan elektrikerutbildning anser EIO, men det är inget facket ställer upp på.

– Det är en fråga om säkerhet. Våra medlemmar arbetar med livsfarlig verksamhet och då måste de ha rätt utbildning, säger Arne Dufåker och får medhåll av Ronny Wenngren.

– Arbetsgivarna vill dela upp oss i a-, b-, och c-lag. De vill låta vissa göra allt skitgöra för att kunna pressa ner lönerna, säger han.

Det som retar facket mest är dock att EIO även passar på att i avtalskraven säga upp ett avtal med facket om att arbetsgivarna ska dra fackföreningsavgiften för medlemmar och en ackordskontrollavgift för alla anställda från lönen. Parterna har en pågående tvist i Arbetsdomstolen som gäller just ackordskontrollavgiften. Facket anser att arbetsgivarna borde ha inväntat domen och sedan diskuterat frågan med facket.

– Det är en direkt ovänlig handling. Vi kan inte se det på något annat sätt.

– De säger att våra krav ligger över märket, men deras krav ligger under lågvattenmärket, säger Ronny Wenngren.

Förhandlingarna om ett nytt installationsavtal inleds nästa vecka, och avtalet löper ut den 31 mars.

Även förhandlingarna om ett nytt kraftverksavtal inleddes med avtalsväxling igår.

– Vi har i stort sett samma krav där, även om det finns en del mindre skillnader, säger Ronny Wenngren.

Även kraftverksavtalet, där fackets motpart är arbetsgivareföreningen EFA, löper ut den 31 mars.

 

Fakta: Fackets krav inför ett nytt installationsavtal

 • Löneökningar på 3,5 procent på ett år, dock lägst 860 kronor per månad i höjning för alla.
 • Höjning av lägsta lönerna
 • Förkorta arbetstiden.
 • Ge arbetstagarna rätt att säga nej till övertid.
 • Utöka föräldralönen
 • Förbättra förutsättningarna för lokalt fackligt arbete på alla företag. Alla arbetsgivare ska bidra med pengar som sedan fördelas till förtroendevalda som utför fackligt arbete på sin arbetstid.
 • Begränsa visstidsanställningarna .
 • Stoppa kringgåendet av turordningsreglerna i las. En arbetstagare med lång anställningstid ska inte kunna fråntas sin plats i turordningen genom omplaceringar.

 

Fakta: EIO:s krav inför ett nytt installationsavtal

 • Löneökningar enligt märket och en kort avtalsperiod.
 • Avräkning på 0,36 procent för de förbättrade pensionerna enligt avtal 2007.
 • Inkasseringsavtalet ska mönstras ut. Facket ta in sina egna medlemsavgifter och arbetsgivarna ska inte heller dra ackordskontrollavgifter på de anställdas löner.
 • Lärlingar ska kunna anställas på tidsbegränsade anställningar.
 • Fler kompetenser ska kunna anställas. Kraven på en viss utbildning ska slopas.
 • Individuell lön ska gälla även vid ackordsarbete.
 • Nya regler för dagliga resor.
 • En arbetsgrupp bör se över reglerna för ordinarie arbetstiden.
 • Ett partsgemensamt arbete ska bedrivas under avtalsperioden för att modernisera avtalet.