De lediga jobben kommer att minska i år och nästa år inom de flesta yrken. Antalet yrken med brist blir färre, enligt Arbetsförmedlingens jobbprognos för de två kommande åren.

Sysselsättningen väntas öka med bara 5 000 jobb i år, jämfört med en ökning på 90 000 jobb i fjol. Fast den stora generationsväxlingen har samtidigt inletts, och på fem till tio års sikt räknar Arbetsförmedlingen med brist på arbetskraft inom allt fler yrken.

Under 2013 väntas en nedgång, sysselsättningen väntas minska med 25 000 personer.

Industrin drabbas redan i år av den sviktande konjunkturen, enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist. Antalet nya jobb minskar med 16 000, jämfört med förra årets ökning med 20 000.

– Vi kommer att förlora en del industrijobb under 2012. Det slår mot orter med tung industri, exempelvis i Småland och i delar av Västra Götaland, säger hon.

Däremot kommer det även i år att finnas ett behov av ny personal inom teknikyrken, speciellt data.

– Här ser man en bransch i stark tillväxt, och det kommer att bli brist på högskoleutbildade inom det området, säger Bermudez-Svankvist, som tycker att data- och teknikyrken är något att fundera på för unga som vill utbilda sig något som ger jobb.

Ett annat undantag på den dystra jobbmarknaden de närmaste åren är gruvbranschen, där statliga LKAB planerar en kraftig expansion med flera nya gruvor. LKAB:s produktion ska inom de närmaste åren öka med cirka 30 procent, från 27 miljoner ton till 37 miljoner ton levererad produkt. Både LKAB och andra företag i branschen, exempelvis Northland, kommer att behöva rekrytera arbetskraft i nordligaste Sverige och man räknar med att omkring 8 000 nya jobb skapas inom gruvindustrin inom ett par år, enligt Mikael Pudas, personalchef på LKAB.

– I Kiruna och Malmfälten är det så att vill man ha jobb, så får man jobb, säger han.

Det som behövs är exempelvis ingenjörer och geologer, men också maskinförare och andra.