Akademikerförbunden i Saco fortsätter att växa. Förra året ökade medlemsantalet med 16 200 personer.
– Det är givetvis en glädjande utveckling, säger Göran Arrius, Sacos ordförande.

Vid årsskiftet hade Sacoförbunden 633 975 medlemmar tillsammans. Det är en ökning med 2,6 procent i jämförelse med året innan. Allra mest växte Sveriges arkitekter som ökade medlemsantalet med 3,6 procent.

Flest nya medlemmar, 4 144 stycken, fick dock Sacos största förbund, Sveriges ingenjörer. Vid årsskiftet hade förbundet 132 848 medlemmar.

– Det är naturligtvis positivt att vi växer, men om sanningen ska fram tycker jag att vi borde ha växt ännu mer, säger Ulf Bengtsson, förbundsordförande för Sverigesingenjörer.

Organisationsgraden bland ingenjörerna ligger runt 60 procent. Även om en del ingenjörer i stället är med i Unionen finns det stor potential för Sveriges Ingenjörer att växa mer, enligt Ulf Bengtsson.

För att förbundet ska kunna fortsätta att öka måste det fortsätta sitt arbete med att vara attraktivt för medlemmarna, säger han.

– Det handlar om att vi måste vara en fullödigt facklig organisation med allt vad det innebär i form av avtal, förhandlingar, stöd och hjälp, men också en ingenjörsorganisation där medlemmarna känner yrkesgemenskap.

Att akademikerförbunden är yrkesförbund tror även Sacos ordförande Göran Arrius är en viktig del bakom förbundens framgångar.

– Att vi både är fackförbund och professionsförbund ger absolut ett mervärde, liksom att vi sätter medlemmen i centrum. Men sen ska vi inte heller sticka under stol med att vi också får ett större underlag som kan gå med i våra förbund när allt fler pluggar vidare, säger han.

Även tjänstemännen i TCO har blivit flera i år. TCO har ännu inte publicerat sina medlemssiffror men organisationens ordförande Eva Nordmark sade igår vid ett arbetsplatsbesök att förbunden växer. Enligt de preliminära siffrorna ska TCO-förbunden ha ökat med runt 8 000 medlemmar.

– Förbundens hårda arbete med att synas på arbetsplatserna, göra skillnad i vardagen och vara relevanta för sina medlemmar lyckas väl. TCO har nu tagit igen det medlemsras som a-kasseförsämringarna 2006 ledde till, säger Eva Nordmark i en kommentar på TCO:s hemsida.

LO fortsätter dock att krympa, även om medlemsminskningen förra året är den minst under 2000-talet, vilket LO-Tidningen tidigare berättat om. LO tappade förra året 25 500 medlemmar, enligt de uppgifter LO-Tidningen samlat in från medlemsförbunden.