Foto: Yvonne Åsell

– Stefan Löfven är ett utmärkt bra förslag till posten som partiordförande för Socialdemokraterna. Och det är en förlust för IF Metall som blir av med sin ordförande.

Det säger Anders Ferbe, IF Metalls vice ordförande, och den som får ta över hos IF Metall om Stefan Löfven blir S-ledare.

– Det är bara att gratulera Socialdemokraterna om Stefan Löfven blir ordförande. Han har en genuin facklig och socialdemokratisk bakgrund. Han är ett bra val ur socialdemokratisk synvinkel, säger Anders Ferbe.

Om Stefan Löfven i morgon väljs till S-ordförande blir Anders Ferbe tillförordnad ordförande för fackförbundet. I nästa vecka kommer förbundsstyrelsen att ta ställning till hur en ordinarie ordförande för IF Metall ska utses – antingen kan förbundsstyrelsen kalla in en extra kongress för att utse en ny ordförande eller själva bestämma vem som ska bli fackets ordförande.

En möjlighet är att förbundsstyrelsen utser Anders Ferbe till ordinarie ordförande. Och det kan Anders Ferbe tänka sig.

– När jag valdes till vice ordförande ligger det i uppdraget att vara beredd att ta över ordförandeposten. Det behöver inte vara någon större dramatik i detta. Stefan Löfven och jag har jobbat nära varandra, säger Anders Ferbe.

I ett pressmeddelande välkomnar Hotell och retaurangfacket(HRF) Stefan Löfven som ny ledare för S. Ella Niia, HRF:s ordförande säger att hon nu är trygg med att arbetsmarknadsfrågorna kommer få stort fokus i Socialdemokraternas politik. Och att hon är förvissad om att Stefan Löfven inte bara kommer se till industrin utan också till den växande tjänstesektorn.