Högre ersättning vid utryckningar och mer ledigt efter beredskap. Det är två krav som Kommunal driver för 1 600 anställda mot Fastigo, Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

Kommunal kräver också att privatanställda som jobbar i skattefinansierad verksamhet ska ha samma meddelarfrihet som offentligt anställda.

Utryckningsersättning ska höjas två respektive tre procent av lägsta lönen vid helger respektive storhelger. Dessutom ska de anställda vara garantera ett lägsta antal timmars ersättning vid utryckningar.

Efter beredskap sju dagar i följd ska anställda ha rätt till minst åtta timmars ledighet. Den ska hänga ihop med veckovilan.

I övrigt driver Kommunal kraven från LO-samordningen. Lönerna och lägsta lönerna ska höjas med minst 860 kronor i månaden, eller 3,5 procent. Kvinnodominerade områden ska få en hundralapp extra. En lägsta timlön ska skrivas in i avtalet.