Hongkongbaserade MTR lovade stockholmarna en tunnelbana i världsklass – och bra villkor för personalen. Det blev kostnadspress och vantrivsel, enligt en rapport från Arbetarrörelsens tankesmedja.

Rapporten, som bygger på intervjuer med anställda i tunnelbanan i Stockholm, ger inte bilden av ett kompakt mörker. Det finns ljustglimtar nere i underjorden, till exempel att spärrexpeditörerna har fått mer sammanhållna nattjänster, så att ingen behöver börja jobba klockan fyra på morgonen.

Men på det stora hela andas de intervjuade besvikelse. Upphandlingen, som genomfördes 2007 till 2009, ingav förhoppningar. Såväl beställaren Storstockholms lokaltrafik (SL) som de tävlande entreprenörerna lyssnade på fackets synpunkter. Sekos krav att tunnelbanesystemet skulle behandlas som en helhet hörsammades. MTR:s anbud var inte det billigaste, utan vann i kraft av kvalitetsambitioner. Ändå blev det inte särskilt bra.

I grunden beror det på att entreprenörerna, hur goda intentioner de än hade från början, vill tjäna pengar och därför försöker pressa kostnaderna.

MTR hyr sålunda in så få vagnar som möjligt, med följden att underhållet av vagnarna måste skötas under några få, hektiska timmar på natten innan vagnarna ska ut i trafik igen. Lokalvårdarna rapporterar om lönepress och individuell lönesättning som upplevs som orättvis. Biljettkontrollanterna, som är anställda hos Securitas, upplever att arbetsgivaren försökt bli av med gamla anställda, eftersom de har högre löner än nyanställda.

Till de pikanta detaljerna hör att Securitas uppmanat kontrollanterna att frisera siffrorna om antalet utförda kontroller, för att på så sätt kunna ta mer betalt av SL. Tågförarna vittnar om tidspress när de ska vända tågen vid ändstationerna – förr hade de tio minuter på sig, nu mellan tre och sex minuter. Spärrexpeditörerna har svårt att få till sina toabesök. Problemen ska ses mot bakgrund av att tunnelbanan är en tuff arbetsmiljö med mycket hot och våld.

Rapporten landar inte i slutsatsen att allt elände beror på att tunnelbanan upphandlas i konkurrens. Allt var inte frid och fröjd på den tiden då SL skötte trafiken i egen regi. Men det finns goda skäl till ökad försiktighet inför kommande upphandlingar. Fortfarande är Sverige (tillsammans med Storbritannien) bland de sämsta i EU på att ta social hänsyn i samband med upphandling.

Arbetarrörelsens tankesmedja ger samtidigt ut en rapport om behovet av att bygga ut Stockholms tunnelbana. Stockholms län växer med 35 000 invånare om året., och trafikproblemen är en allt värre plåga och miljöfara. Tunnelbanan, som är en nödvändig del av lösningen, har inte byggts ut sedan 1970-talet.