Den franske sociologen Loïc Wacquant besökte Göteborg i fredags och höll en välbesökt förmiddagsföreläsning på ABF. Allt finns på nätet hos LokalTV Väst.

Wacquant definierade nyliberalismen som när staten övergår till att gå marknadens ärenden. Han angav fyra dimensioner och hur de hakar i varann:

• Marknadstänk på alla områden

• Tvinga folk att arbeta för låga löner

• Hårdare kriminalpolitik

• Betona det individuella ansvaret

Detta tillsammans fungerar disciplinerande, men fångar framför allt medelklassens ängslighet för att förlora allt – och upprätthåller på så vis statens ära.

I synnerhet uppehöll Wacquant sig vid hur det går till när etniska uppdelningar skyler över och förstärker samhällsorättvisor, och hävdade att det är statliga ingripanden som skapar vissa gruppers eller bostadsorters vanära.

På svenska finns en bok utgiven av denne arvtagare till Bourdieu: Fattigdomens fängelser (2004).