Västra Götalandsregionen lägger 90 miljoner kronor under tre år för att mota Saab-konkursens efterverkningar i grind. Där ingår satsningar på näringslivsutveckling, bättre pendlingsmöjligheter och omskolning.

Åtgärderna ska verka både på kort och lång sikt. Till det långsiktiga hör satsningar på näringslivsutveckling.

– Det är ju egentligen inte så att fordonsindustrin i Västra Götaland är i fara, sade Birgitta Losman (MP), regionutvecklingsnämndens ordförande, efter måndagens presskonferens i Vänersborg där företrädare för regionen presenterade sitt åtgärdspaket.

Därför är en stor del av pengarna tänkta att satsas i de företag som redan finns och då inte bara inom fordonsindustrin. Birgitta Losman framhöll att det finns företag som verkar inom till exempel biogas och vindkraft.

– Det är betydligt lättare att hjälpa ett redan befintligt företag att utvecklas än att få hit nya, sade Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande.

De akuta åtgärderna handlar bland annat om att Saab-arbetarna med hjälp av arbetsförmedlingen ska kunna validera sina kunskaper.

En annan åtgärd är att förstärka möjligheterna att pendla. Tre—fyra tåg om dagen vill man kunna sätta in till norska Hagen. Man vill också kunna ha direktbussar till Torslanda.

Lidköpings kommun har uttryckt en önskan om att få direktbussar från Trollhättan.

Enligt Birgitta Losman ska man först utreda behovet av pendling innan man bestämmer sig för hur det ska göras, kanske finns det inte pengar till att sjösätta alla planer.

Det är osäkert om de 90 miljonerna räcker. Men Birgitta Losman menar att tillsammans med regeringens 75 miljoner ska detta kunna göra skillnad.

30 av de 90 miljonerna ligger inom ramen för regionutvecklingsnämndens budget, de övriga 60 tas från regionens buffert.

– Skulle det behövas mer är det något vi får prata vidare om, sade Birgitta Losman.