Media Markt ändrade en anställds schema och krävde honom på läkarintyg från första sjukdagen. Det anser Handels är ett brott mot kollektivavtalet och stämmer bolaget inför Arbetsdomstolen.

Hemelektronikbolaget Media Markt ändrade schemat för en anställd utan att förhandla med hans fackförbund, Handels. Den anställde var på semester och informerades först två veckor senare.

Det nya schemat innebar att den anställde inte längre kunde vara föräldraledig på deltid, något han kommit överens om med arbetsgivaren tidigare.

Enligt detaljhandelsavtalet ska ändringar av den ordinarie arbetstidens förläggning meddelas facket och arbetstagaren minst en månad i förväg. Enligt föräldraledighetslagen ska parterna komma överens om hur ledigheten ska tas ut. I annat fall ska arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om det inte innebär ”en påtaglig störning i verksamheten”, vilket facket hävdar att arbetsgivaren inte kunnat visa.

Därmed anser Handels att arbetsgivaren brutit både mot kollektivavtalet och mot föräldraledighetslagen.

Dessutom har Media Markt begärt att samma person ska ha läkarintyg från första sjukdagen. Det tycker facket också är ett brott mot kollektivavtalet, som säger att det får ske ”enbart om det föreligger särskilda skäl”.

Handels yrkar sammanlagt 225 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet och mot föräldraledighetslagen.