Carina Kågström

Carina Kågström

Konstnär och illustratör, bosatt i Härnösand. Tecknar så kallade enrutingar, ofta med vardagliga situationer kommenterade med en komisk text. Har gett ut två böcker; ”Nu vänder det” och ”Nolltolerans”. Hennes bilder publiceras regelbundet i olika tidningar och hon har utställningar runtom i landet.
Hemsida: www.carinakagstrom.com