Håkan Juholt har avgått som partiledare för Socialdemokraterna och nu vidtar arbetet med att få ihop det sargade partiet.

Som tidigare sagts ligger en del av orsaken till Juholts avgång hos honom själv. Betydligt större inverkan, vad man än tycker om det, har de två övriga ingredienserna, mediernas stundtals sanslösa bevakning i kombination med Juholtfientliga strömningar inom delar av det egna partiet.

Framför fotoblixtar och rullande tv-kameror försökte Carin Jämtin på lördagseftermiddagen förklara hur arbetet tills vidare ska organiseras.

Som partisekreterare företräder hon själv partiet
fram till dess en ny ordförande har utsetts av partistyrelsen och mycket fokus kommer naturligtvis riktas mot vem som träder in i partiledarrollen.

I en bisats berörde Carin Jämtin dock något betydligt viktigare:

Hon hoppas att fler nu går med i det socialdemokratiska partiet.

Men för att denna fromma förhoppning ska bli verklighet krävs nog också att partiet förklarar för väljarna vilket politik som gäller.

Det råder nämligen inte längre någon tvekan om att en förklaring till det inre motståndet mot Juholt är att delar av hans eget parti helt enkelt motsätter sig hans politik. Delar av den inre kretsen har uppenbart inte varit beredda att stödja de vägar Juholt har öppnat för.

Vad socialdemokratiska väljare vill se i konkret politisk inriktning kan inte avläsas av de nuvarande ödessiffrorna i opinionsundersökningar. Kom ihåg att S så sent som i höstas hade 35 procent av väljarkåren bakom sig, bara någon vecka innan alla affärer drog igång, vilket i sig är en tidsmässig koppling som framtida journalister gärna får rota i.

Opinionssiffror under Juholts korta tid kan alltså tas som intäkt både för att politiken var rätt och att den var fel.

Reaktioner på Juholts utspel från andra partivänner kan också tas som intäkt både för att de varit rätt och att de varit fel.

Så vad vill partiet?

Hur långt vill S gå när det gäller a-kassan? Ska man få ta ut vinst ur välfärdsföretagen, eller ställa krav på att vinsten återinvesteras?

En rad frågor måste helt enkelt redas ut.

I april 2013 är det dags för Socialdemokraternas valkongress. Det kommer sannolikt att bli en mycket intensiv debatt fram till dess och det behöver det också vara.

Om Carin Jämtins förhoppning om fler partimedlemmar ska slå in krävs då en helt annan tydlighet inom socialdemokratin.