Byggnads vill skapa en partsgemensam arbetsmiljöfond som byggs upp med en procentavgift på företagens vinster. Syftet är bland annat att ordna en heltäckande utbildning för arbetsmiljö.

– Vi måste få ordning på arbetsmiljön. Det dör en byggnadsarbetare i månaden, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

I dag började förhandlingarna mellan facket och arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier. Byggavtalet löper ut sista februari och det är kring 110 000 byggnadsarbetare som beörs av förhandlingarna.

– Lön och ersättningar är det viktiga för oss. De allmänna villkoren kommer vi inte särskilt att kunna beröra eftersom avtalet om dem gäller ytterligare ett år. Det betyder att vi inte kan driva frågan om arbetsmiljöfond särskilt hård, säger Torbjörn Johansson.

Stommen i Byggnads krav är LO-samordningens plattform med bland annat krav på 3,5 procents lönehöjningar och en höjning av lägstalönen med minst 860 kronor i månaden.

Byggnads anser dessutom att byggföretagen börjat bryta mot praxis och gällande avtal när företagen förhandlingarna håller inne med den retroaktiva ersättningen i de fall förhandlingarna strandar. Byggnads vill att retroaktiv lön ska utge förhandlingarna även om de strandat.

– Sedan i somras har företagen kört med det där. Det är en helt ny tolkning, säger Byggnads avtalssekreterare.

Mats Åkerlind, förhandlingschef hos Sveriges Byggindustrier, säger att Byggnads lönekrav är mycket förvånande, eftersom det finns ett gällande märke som satts av parterna i industrin.

– Vi tror inte att en arbetsmiljöfond är en bra lösning, men vi är beredda att diskutera arbetsmiljön varje dag. Det är vår viktigaste fråga, säger han.

Mats Åkerlind säger dock att dessa diskussioner inte hör hemma i avtalsförhandlingarna, eftersom dessa bara rör lön och ersättningar.

– Uppenbarligen har vi delade meningar om vad som gäller när förhandlingar strandar. Det gällande avtalet säger att då gäller utbetalningsnivå, som är ungefär 90 procent av prestationslönen, säger Mats Åkerlind

Inte heller detta är någon del av avtalsförhandlingarna i år enligt honom. Frågan kan möjligen diskuteras senare, anser han.