SJ anställer 110 årsarbetare i Stockholm när företaget tar tillbaka städningen. 25 anställs i Malmö och 25 i Göteborg.

30 procent av jobben i Stockholm, 50 procent i Göteborg och 20 procent i Malmö går till uppsagda från ISS Trafficare. De siffrorna redovisar SJ:s personaldirektör Peter Blomqvist. Majoriteten av de uppsagda får inte jobb på SJ.

Enligt Seko tycker SJ att de är för gamla och för dyra.

– Det kan man inte säga, säger Peter Blom­qvist. Ålderssammansättningen är väldigt blandad. Vi har anställt lika många äldre som yng­re. Och lönen i avtalet tror jag blir litet högre. Det beror på att tågstädarna får en ny titel, komfortoperatörer, och lite andra arbetsuppgifter.

Han räknar med att mellan 80 och 90 procent får fasta jobb efter provanställningen. De flesta får heltid. I Stockholm anställs en tredjedel av styrkan på 75 eller 85 procent. Mellan 40 och 45 per­soner i Stockholm, Göteborg och Malmö blir timanställda.