Klicka för att se diagrammet i större format.

Bottennotering för Socialdemokraterna – även bland invandrare. På sex månader har partiet förlorat mer än 17 procent av stödet i sin starkaste väljargrupp.

Var sjätte månad mäter Statistiska centralbyrån (SCB) förändringarna i partisympatier hos olika väljargrupper. Stödet för Socialdemokraterna bland utrikesfödda har fallit till 41,4 procent, visar den senaste undersökningen. Det är partiets lägsta siffra i SCB:s undersökningar och det innebär ett tapp med 8,5 procentenheter sedan förra mätningen. Förändringen är statistiskt säkerställd.

Jämfört med övriga väljare är fallet bland invandrare mer än dubbelt så stort. Men eftersom utrikesfödda är en relativt liten grupp med stora felmarginaler går det inte att göra en helt korrekt jämförelse.

– Tappet bland utrikesfödda tycks vara större, men det går inte att göra en säker bedömning, säger Johan Eklund på SCB.

Just i gruppen utrikesfödda har de rödgröna tidigare fått uppemot 85 procent av rösterna, påpekar Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Därför är det inte så konstigt att stödet minskar även i den gruppen när det går dåligt för Socialdemokraterna.

Med sitt starka engagemang locka­de Mona Sahlin många röster bland utrikesfödda, som dessutom kunde identifiera sig med namn som Nalin Pekgul och Ibrahim Baylan, resonerar Oscarsson som också leder det svenska valforskningsprogrammet.

– Samtidigt stötte Sahlin bort andra väljargrupper. Men utrikesfödda är en växande grupp, till skillnad från exempelvis industriarbetare, som minskar i samma takt. Det är ett val partiet gör. Det handlar om både ideologi och strategi.

Flera utrikesfödda socialdemokrater som LO-Tidningen talat med anser att nedgången är en följd av partiets integrationspolitik eller rättare sagt icke-politik.

– Tyvärr är jag inte förvånad, säger förre SSU-ordföranden Ardalan Shekarabi som ledde partiets krisgrupp efter valförlusten 2010. Det är en följd av att partiet har tonat ner mångfaldsfrågorna och antirasismen.

Shekarabi pekar på flera orsaker till nedgången i ”partiets starkaste nyckel­grupp”. Utspelen kring ”temporärt medborgarskap” för invandrare är en av dem. Förslaget kom från Ilmar Reepalu (S), kommunalråd i Malmö, som en åtgärd mot gängkriminaliteten. Till en början tyckte också Morgan Johansson, ansvarig för rättspolitiska frågor, att åtgärden kanske kunde ha ”avskräckande effekt”. Men både Morgan Johansson och Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt tog snabbt avstånd från idén.

– Visserligen tog man tillbaka förslaget, men det skadade partiets anseende rejält, säger Shekarabi.

Han konstaterar att partiet i princip förlorat samtliga företrädare med utländsk bakgrund inom loppet av ett år. I dag har S ytterst få framträdande politiker med sådan bakgrund.

Shekarabi tror dock inte att partiet medvetet gjort sig av med dessa personer, men han vill inte heller uttala sig om tänkbara orsaker.

– Det kan jag inte spekulera om, det viktiga är att vårt parti har ett ansvar att återspegla det samhälle som vi säger att vi vill skapa. Här har vi misslyckats under senaste året.

Han är också kritisk till partiets förhållning till Sverigedemokraterna.

– Vi har inte markerat lika tydligt som tidigare mot SD. Vi måste vara oerhört tydliga med att vi står upp för mångfald och mot rasism.
Ardalan Shekarabi uppskattar däremot LO:s satsningar.

– Det som fackförbunden gör mot rasism och främlingsfientlighet är mycket bra. Men vad gäller mångfaldsarbetet internt återstår extremt mycket att göra. Det är en av de största utmaningarna för svensk fackföreningsrörelse och LO.