Hur ska S få tillbaka ­invandrarna?

Claudia Jiménes Guala, internationell ombudsman, Handels:

– Det är inte så enkelt. Just nu pågår ett drev mot partiet på alla fronter.

– Viktigast är representationsfrågan, tycker jag. Vi måste ta in männi­skor med utländsk ­bakgrund i alla led. Jag vägrar tro att det inte finns tillräckligt många kompetenta invandrare.

Marcelo Rojas Espinoza, ledamot i Kommunals förbunds­styrelse:

– Vi måste sluta med interna strider och gå tillbaka till politiken. Alla väljare önskar det, inte bara vi invandrare. Partiet måste spegla 2000-talets Sverige om vi verkligen tror på representativ demokrati. Det är inte bara etniska svenskar som bor i Sverige.

Maryam Yazdanfar, riksdagsledamot (S):

– Partiet har inte lyckats visa förståelse för den diskriminering många invandrare utsätts för, varken i sin retorik eller i sin politik. Man kan inte leva på gamla meriter. De unga generationerna känner inte till arvet efter Palme, Lindh och Sahlin, då S var ett invandrarnas parti.

Gerardo ­Berrios, ledamot i Sekos förbunds­styrelse:

– Många in­vandrare är besvikna på partiet. Framför allt unga och arbetslösa. Tyvärr tror jag att väldigt mycket beror på Håkan Juholt. Jag förstår inte varför han ska vara partiledare till varje pris. Det finns mycket att lära av LO:s stora satsningar på invandrare.