Strukturerat fotarbete funkar bäst. Tiden då nya medlemmar skulle lockas med snygga reklambroschyrer är förbi.
    – Det finns ingen quickfix tyvärr. Det är bara rent och skärt idogt arbete som gäller, säger Susanna Gideonsson, Handels förste vice förbundsordförande.

För första gången sedan 2004 ökade Handels antalet aktiva medlemmar förra året. Det rörde sig bara om 167 medlemmar och totalt gick förbundet ändå marginellt minus, men för Susanna Gideonsson är det ett tydligt trendbrott.

– Vi tappar pensionärsmedlemmar och visst är det synd, men det största är att vi ökar antalet yrkesaktiva. Det är ändå mest angeläget, säger hon.

Totalt minskade Handels med 0,3 procent, vilket var minst inom LO. Strax därefter kom Kommunal som backade 0,4 procent.

Handels framgång beror, enligt Susanna Gideonsson, på ett långsiktigt arbete inom förbundet där alla rekryteringsinsatser följs upp och utvärderas. Förbundet kan då fokusera på det som faktiskt fungerar bäst, vilket är vanligt hederligt fotarbete med arbetsplatsbesök. Men även dessa fackliga grundmetoder har förbättrats.

– Vi arbetar numera likartat över hela landet och går inte på måfå längre. Vi satsar på de ställen där vi har bäst chans att lyckas, och vi har utbildningar i hur värvningssamtalen ska gå till och komma till avslut.

En annan metod som visat sig vara framgångsrik är att ringa upp nya medlemmar som missat att betalat sin första medlemsavgift. På så sätt fångas personer upp som annars riskerar att gå ur.

Från årsskiftet satsar Handels också på att bli starkare bland tillfälligt anställda och deltidsanställda. För dem som tjänar under 8 000 kronor i månaden sänks medlemsavgiften till 110 kronor.

– Vi skapar en möjlighet för dem som kanske behöver oss allra mest att gå med i facket, säger Susanna Gideonsson.

Något som inte fungerar så bra är de fackliga foldrar som tidigare varit en stor del av medlemsvärvningen.

– Vi producerar inte tryckt material på samma sätt längre. Det kan inte ersätta mun-mot-mun-metoden.

Även för Kommunal är det långsiktigt arbete som nu ger resultat, enligt förbundets ordförande Annelie Nordström.

– Vi arbetar enligt två spår. Det första är att bli en mycket bättre fackförening som har mycket mer kontakt med medlemmarna och hämtar upp frågor som är viktiga för dem. Det andra spåret att vi frågar fler om de vill bli medlemmar i facket, säger Annelie Nordström, Kommunals ordförande.

Det viktigaste för att bli en bättre fackförening är att vara mer ute på arbetsplatserna, och att jobba tillsammans med medlemmar i stället för att jobba för dem. Annelie Nordström besöker själv en arbetsplats varje vecka.

– Har jag tid med det så har andra tid. Det handlar om att bestämma sig för vad som är viktigt och prioritera det, säger hon.

Kommunal satsar också särskilt på att nå ut till visstidsanställda och till grupper med låg organisationsgrad, som privatanställda personliga assistenter.

Eftersom det inte går att besöka dem på arbetsplatsen i någons hem, prövar förbundet nya metoder som fackligt homeparty, där en personlig assistent bjuder hem åtta kollegor och Kommunal sedan bjuder på pizza och information.

Både Susanne Gideonsson och Anneli Nordström är övertygade om att deras förbund är på rätt väg, och att medlemsutvecklingen kommer att gå åt rätt håll fram­över.

– Självklart kommer det att vända. Vid nästa årsskifte ska vi vara fler medlemmar än vi är i dag, säger Anneli Nordström.