57 anställda dog på jobbet under 2011.

Verkligheten är därmed långt från den nollvision som LO drivit på för att skapa. När fler åtgärder nu borde krävas syns i stället fler hot.

Regeringens beslut att lägga ned Arbetslivsinstitutet var förödande för forskningen kring arbetsmiljön. Regeringen sänkte därefter Arbetsmiljöverkets anslag och EU-kommissionen föreslog nyligen att sämre arbetsmiljö ska kunna accepteras för arbetare från andra länder.

Till det kommer ständiga angrepp på en säker arbetsmiljö som nödtorftigt kamoufleras till att vara ”jobbskapande”. Nu senaste genom moderata ungdomsförbundets ordförande Erik Bengtzboe, som i SvD går till attack mot Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöförslag för unga.

Argumenten känns igen: unga sägs lättare få jobb om arbetsmiljökraven är mindre stränga.

Retoriken från moderpartiet har varit snarlik runt lönerna: lägre löner gör att unga lättare får jobb.

1990 var ungdomsarbetslösheten 3,7 procent utan diskriminerande ungdomslöner och dålig arbetsmiljö.

I dag, med den nya färdriktningen, har ungdomsarbetslösheten i stället stigit till extrema nivåer, över 20 procent.

Då är naturligtvis inte ytterligare försämringar för de unga som krävs utan snarare förbättringar av regeringens jobbpolitik.

Men man skapar inte jobb genom att nonchalera dödsriskerna på våra arbetsplatser.