Enligt Carin Jämtin har Socialdemokraterna inte ändrat kurs i integrationspolitiken. Juholt har samma åsikter som Sahlin, slår hon fast.

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin anser att underlaget för SCB-undersökningen är för litet och felmarginalerna för stora för att dra några slutsatser.

– Tyvärr har vi förlorat väljare i alla grupper, också bland utrikesfödda. Det tycker jag är jätteallvarligt. Vi har mycket jobb framför oss.

Kritikerna menar att partiet inte varit tillräckligt tydligt mot Sverigedemokraterna?

– Om det är tv-debatten de syftar på håller jag inte med. Agenda ville framställa oss som en gemensam opposition med SD mot alliansregeringen. Vi och Vänsterpartiet accepterade inte att bli ihopflockade med SD.

Det gynnade SD som fick breda ut sig?

– Det var kanske ett fel val vid tillfället. Men det handlar definitivt inte om att vi inte vill markera tydligt mot SD. I sitt sommartal gjorde Håkan Juholt en väldig tydlig markering.

Men han har inga nära medarbetare med utländsk bakgrund?

– Det håller jag med om. Det har både jag och Håkan tagit upp vid flera tillfällen. Vi måste se till att vi får flera företrädare med tunga uppdrag.

Varför har inte partiet en talesperson i integrationsfrågor?

– Det är ingen markering på något sätt, vi har inga talespersoner i någonting. Däremot har vi människor som är ansvariga för vissa områden. Ansvaret för integrationsfrågor ligger på Ylva Johansson.

Har det skett en kursändring i partiets integrationspolitik?

– Bara vår partistyrelse kan besluta om kursändring. Inga sådana beslut är fattade. Håkan har ingen annan åsikt än vad Mona hade i de här frågorna.

Har utspelen om temporärt medborgarskap skadat partiet?

– Ja, det har det. Men det är inte partiets åsikt, det är Ilmar Reepalus privata åsikt som både Håkan Juholt och Morgan Johansson tagit avstånd från.

Men Johansson stödde idén till en början?

– Han gjorde ett luddigt uttalande som han backade ifrån ungefär en timme senare.

Varför har så många invandrare försvunnit från partitoppen under så kort tid?

– Det är egentligen två personer det handlar om: Ibrahim Baylan, som avgick som partisekreterare, och Maryam Yazdanfar, som fick byta uppdrag.