Jag blev förvånad när jag såg att vissa som deltar i fas 3 inte får någon ersättning alls, säger Alica Selmanovic. I dag presenterar hon LO-rapporten vid ett seminarium i LO-borgen.

Foto: Erik Mårtensson

– Jag blev förvånad när jag såg att vissa som deltar i fas 3 inte får någon ersättning alls, säger Alica Selmanovic. I dag presenterar hon LO-rapporten vid ett seminarium i LO-borgen.

 

Kritiken är befogad. Fas 3 höjer inte de arbetslösas kompetens och leder inte till jobb. Bara 14 procent av deltagarna har fått jobb.

Det här är några slutsatser i en ny LO-rapport om fas 3. Den nya tidens AK-arbeten? lyder titeln.

Tanken bakom är densamma nu som på 1920-talet. Dålig ersättning ska sätta lönerna under press. 2010 var ersättningen i fas 3 i genomsnitt 8 888 kronor till kvinnor och 9 240 kronor i månaden till män. Före skatt.

– Deltagarna ska känna av den ekonomiska pressen. De ska tvingas att ta vilket jobb som helst till så låg lön som möjligt, säger Alica Selmanovic, som har skrivit LO-rapporten.

1 653 personer, sex procent av fas 3-deltagarna, får inga pengar alls. De är hänvisade till socialbidrag eller till att bli försörjda av någon annan. Siffran är från juni 2011.

LO-rapporten drar slutsatsen: ”Ett arbetsmarknadspolitiskt program som på detta sätt fattiggör den enskilde är inte värdigt arbetslinjen.”

Hela jobb- och utvecklingsgarantin kännetecknas av ”mycket piska och lite morot”. Det är inte de arbetslösas kompetens som ska höjas, utan deras motivation att arbeta och söka jobb.

Ändå ägnar deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2 inte mer än 15 timmar åt aktiviteter och åt att söka jobb. 16 procent av deltagarna i fas 3 har ingen sysselsättning utan väntar på att bli placerade någonstans.

LO-rapportens slutsats är att det beror på bristerna i jobb- och utvecklingsgarantin.

Oseriösa företag kan skaffa sig gratis arbetskraft genom fas 3. De slipper betala lön och får 5 000 kronor i månaden i bidrag för varje fas 3-deltagare.

Följden blir att fas 3 konkurrerar ut andra åtgärder som lönebidrag och anställningsstöd. I höstas kom en rapport från Linköpings universitet som visar att arbetslösa i fas 3 konkurrerar ut arbetslösa i fas 2.

Orsaken är statsbidraget till den som tar emot fas 3-deltagare.

Arbetsförmedlingen räknar med att 225 000 människor, 60 procent av de arbetslösa, har svårt att få jobb även i högkonjunktur. Fas 3 kommer att öka från 29 000 deltagare i december 2011 till som mest 34 700 hösten 2013.

Fakta

Detta vill LO

• LO vill lägga om arbetsmarknadspolitiken.

• Tidiga insatser ska stoppa ökningen av antalet långtidsarbetslösa. Fas 3 ska fasas ut och ersättas av i första hand fler subventionerade anställningar.

• A-kassan ska höjas till minst 80 procent. Oavlönat arbete ska stoppas. Fas 3-deltagare ska ha lön och försäkringar enligt kollektivavtal. Ingen ska vara utan ersättning.

• Arbetsförmedlingens samråd med facket ska förbättras.

• Fas 3-deltagarna ska få höjd kompetens.