Arbetsgivarna i handeln erbjuder de handelsanställda 2,6 procent i lönepåslag på årsbasis, det vill säga samma nivå som de industrianställda fått.

I dag växlar parterna inom handeln avtalskrav med varandra. Förhandlingarna berör cirka 225 000 anställda.

”Vårt avtalsbud är unikt eftersom vi redan från början visar var vår gräns går och vad som finns att få. Vi är beredda att acceptera den lönenivå – det märke – som finns på arbetsmarknaden, även om löneökningarna är för höga för många av våra medlemsföretag”, skriver Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel, i en kommentar.

Avtalsförslaget följer industrin, det vill säga 3,0 procent på 14 månader, vilket ger 2,6 procent på årsbasis.

Nuvarande avtal löper ut sista mars.

Även minimilönerna höjs med 3,0 procent, enligt Svensk Handels bud. Fast inte för 16- och 17-åringarna, där begränsas höjningarna av minimilönen till 1,5 procent.

Enligt Svensk Handel är de ekonomiska förutsättningarna i handeln sämre än under tidigare avtalsrörelser. Tillväxten är den lägsta på 15 år, konkurserna har ökat och många handlare planerar för personalneddragningar.

Handelsarbetsgivarna brukar erbjuda industrinormens löneökningar i procent plus ett kronpåslag så att de handelsanställda får lika mycket i kronor räknat som de industrianställda. Det finns det inte pengar till den här gången, enligt Dag Klackenberg.

– Skillnaden i år är att vi lever i en helt annan ekonomisk värld, säger han till TT.

Handels kräver 960 kronor mer i månaden. Svensk Handel erbjuder 552 kronor.