Begränsning av säsongsanställningar och bättre yrkesutbildning kräver Seko för anläggningsarbetarna på väg- och banavtalet.

– För de säsongsanställda vill vi ha tryggare jobb och målet är tillsvidareanställningar, säger Sven-Olof Hellman, avtalssekreterare hos Seko.

Kravet på bättre utbildning handlar om att göra jobbet säkrare och få ner antalet olyckor. Seko  driver även LO-plattformens krav med bland annat löneökningar på 3,5 procent och begränsning av visstidsanställningarna.

Avtalet går ut sista februari. Förhandlingarna är i sin linda. Seko och arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier träffades första gången i början på veckan.

Mats Åkerlind, förhandlingschef hos Sveriges Byggindustrier, tycker att det är märkligt att Seko inte rättar sig efter det lönemärke som industrin satt och som motsvarar en lönehöjning på 2,6 procent under 12 månader.

Sekos Sven-Olof Hellman vill varken kommentera industrins löneuppgörelse eller arbetsgivarnas krav på att industrins löneavtal ska gälla för Seko också.

– Inom LO har vi ett samordnat lönekrav och det är utifrån det vi förhandlar, säger Sekos avtalssekreterare.

Arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier har också krav i avtalsrörelsen. Liksom Teknikföretagen vill de att alla delar i kollektivavtalet ska vara lokalt förhandlingsbara. Dessutom vill de att avtalet för företag som på något vis arbetar med järnvägsspår ska anpassa. Det handlar bland annat om att kunna förlägga arbetstiden till nätter och kanske ha färre men längre arbetspass – om det passar spårföretagens arbete bättre.

Sekos medlemmar på väg och banavtalet arbetar med stora infrastrukturprojekt som vägar, järnvägar och tunnlar. Avtalsområdet gränsar till Byggnads avtal. De stora betongjobben görs på Byggnads avtal medan de andra delarna av infrastrukturbyggena regleras av Sekos avtal.

Samtidigt med förhandlingarna om ett nytt väg- och banavtal pågår även förhandlingar för Sekos maskinförare. Sammanlagt rör avtalsdiskussionerna runt 15 000 och av dem är några tusen maskinförare.

För Sekos del är förhandlingarna på många områden på gång. Sista mars löper 12 olika avtal ut. Bland dem finns telecom, där cirka 15 000 personer arbetar.

Under året kommer Seko att förhandla ungefär 25 avtal. Sist ut är sjömännens kollektivavtal.