Slutet är kommet för de anställda på Saab. I morgon lämnar de allra flesta, även de fackliga företrädarna, sitt arbete.

– Det känns jättetrist. Jag packar de sista flyttlådorna nu och det kommer att kännas ännu mer i morgon när man går härifrån för sista gången, som det ser ut nu i alla fall, säger Håkan Skött, IF Metalls klubbordförande.

En månad har gått sedan Saab Automobile försattes i konkurs. Det betyder att den statliga lönegarantin bara gäller uppsägningslön efter i morgon och att de anställda inte längre får utföra något arbete åt Saabs konkursbo.

– Ska vi göra något här efter i morgon är det konkursboet som ska betala, säger Håkan Skött.

För de allra flesta, även de fackliga företrädarna innebär det att de lämnar sina jobb i morgon. Bara ett fåtal arbetare som jobbar med nödvändigt underhåll och de tjänstemän som hjälper konkursförvaltaren med konkursen kommer att få fortsätta.

För Håkan Skötts del innebär det inte bara att han blir av med jobbet efter 29 år på Saab utan också att han, som jobbat fackligt 26 eller 27 av dem, inte längre får företräda sina medlemmar mot arbetsgivaren.

– Klubben finns kvar och vi har ju kvar våra uppdrag, men vi kan inte förhandla eller delta i konkursarbetet. Om inte förvaltarna skulle ändra sig, men det har vi inte fått några tecken på, säger han.

De regelbundna träffar facket ska ha med konkursförvaltarna varje vecka kommer i stället att skötas av avdelningen. Håkan Skött kommer dock att fortsätta sitt fackliga arbete genom att svara på medlemmarnas frågor när de ringer honom och fackklubben kommer också att hålla möten framöver.

– Jag finns ju kvar och det finns säkert många frågor än, säger han.

Hur det går med konkursförvaltarens försök att hitta köpare till Saab, har Håkan Skött inte fått någon information om de senaste dagarna.

Den kinesiska spekulanten Youngman har bjudit en delegation till Kina med representanter från Trollhättans kommun, underleverantörer och facken.

– Jag vet att de ska åka och att någon från förbundet ska åka med, men inte mer än så, säger Håkan Skött.

Om någon vill köpa hela Saab och även behålla personalen blir det betydligt svårare nu när de Saabanställda skingras för vinden.