Polisens antiterrorstyrka slog till mot Kesk-fackets huvudkontor i Ankara tidigt på måndagsmorgonen. Datorer och handlingar beslagtogs och facket jurist arresterades.

Den 22 andra december tog Kesk (Offentliganställdas centralorganisation) samtliga sina medlemmar ut i strejk mot ett fackfientligt lagförslag som regeringen lagt fram. Ett 20-tal fackföreningar gick ut i sympatistrejk samma dag då stora delar av sjukvården och undervisningen låg nere.

Razzian tros vara ett svar på strejken. Regeringen vill skapa ett ”rädslans imperium” där enbart regimvänliga fackföreningar tillåts, konstaterar facket.

– Razzian är ett led i en genomtänkt strategi att göra sig av med självständiga fackförbund, säger Kesk-ordföranden Lami Özgen. Men inga repressalier kan få oss att backa från vår kamp för grundläggande fackliga rättigheter.

I början av december dömdes 25 företrädare för Kesk till sex år och tre månaders fängelse var. Bland de dömda finns även Lami Özgen. I väntan på ett avgörande i Högsta domstolen slipper han sitta i fängelse.

Förundersökningen bygger uteslutande på olagliga telefonavlyssningar där polis och åklagare gör godtyckliga tolkningar av samtalen och anklagar facket för ”terrorverksamhet”.

När de fackliga företrädarna talar om sina olika avdelningar tolkas detta av säkerhetspolisen som ett kodat språk. Avdelningarna påstås vara ”underjordiska celler” och diskussioner om fackliga utbildningar sägs handla om ”omstörtande politisk verksamhet”.

– Det rör sig om en politisk rättegång, där åklagarna använder all sin fantasi för att hitta på olika brottsrubriceringar, förklarar Lami Özgen.
LO och TCO har i ett protestbrev till den turkiska regeringen krävt att domarna återkallas.
Facken konstaterar att de långa fängelsestraffen är ett angrepp mot demokratin och en allvarlig kränkning av de internationella konventioner som Turkiet anslutit sig till.

– Domarna är ett bedrövligt exempel på såväl juridiska trakasserier av medlemmar i Kesk som missbruk av landets rättsväsende för att tysta Turkiets arbetare. De illustrerar tyvärr ett hårt antifackligt förtryck som de turkiska landsorganisationerna tvingats att leva under, skriver LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin till den turkiske premiärministern Tayyip Erdogan.

Kesk är en av tre centralorganisationer för tjänstemän och har cirka 232 000 medlemmar. Regerings lagförslag innebär bland annat att enbart den största arbetstagarorganisationen inom ett avtalsområde får teckna kollektivavtal. Övriga förbund får vara med i förhandlingarna, men har inget beslutanderätt.

Vid konflikt ska frågan avgöras av en elvamanna ”domarkommission”, där fyra ledamöter utses av regeringen och två av de stora regeringsvänliga centralorganisationerna.