Hotell- och restaurangfacket (HRF) har fördubblat antalet fackklubbar i Stockholm. Ett 50-tal arbetsplatser har nu en fungerande klubb.

– Vi gjorde en lista över arbetsplatser där förutsättningarna såg bäst ut – det vill säga hotellen och restaurangerna med flest anställda, säger Peter Ustrup, ombudsman i HRF:s Stockholmsavdelning. Och när vi väl kom igång var det inte så svårt.

De många nya klubbarna är resultatet av en halvårslång kampanj som från början gick ut på att värva medlemmar, men efter hand kom att riktas in mot att skapa nya organisationer på arbetsplatserna.

Första steget, som Peter Ustrup beskriver det, var att förtroendevalda och projektanställda helt enkelt kom ut på arbetsplatserna och presenterade sig, utan propåer om att de anställda borde organisera sig.

– Vi bara visar oss, snackar lite lite, kanske lämnar broschyrer.

– Efter tredje gången brukar diskussionen komma igång. Då kan vi tala om hur de anställda kan gå vidare, till exempel genom att utse ett platsombud eller skyddsombud. Till slut blir det naturligt att säga: Det här fixar ni på egen hand om ni bildar en klubb.

Det ökade antalet klubbar har följts åt av stigande antal medlemmar i facket (ett samband som i och för sig inte är givet). De många nybildade klubbarna kommer också att ”underlätta alldeles otroligt” inför vårens avtalsrörelse, enligt Peter Ustrup.

– Det blir enklare för oss att mobilisera arbetsplatser för en eventuell konflikt om det fackliga perspektivet redan finns där.

Men HRF:s Stockholmsavdelning är starkt medveten om att framgången än så länge är skör. I början riskerar nystartade klubbar att somna in om de inte får besök och uppmuntran från avdelningen. Risken är särskilt stor i hotell-  och restaurangbranschen, där arbetsplatserna är små och många byter till ett annat jobb efter några år. Vart tredje eller fjärde år omsätter HRF hela sin medlemskår.

– Nu skickar vi förtroendevalda på klubbstyrelseutbildningar, säger Peter Ustrup. Sedan ska vi se till att skapa nätverk, så att klubbarna kan hjälpa varandra. För i längden fungerar det inte att avdelningen rycker ut hela tiden.