Arbetslösheten minskade i december och de lediga jobben blev fler – men Arbetsförmedlingen varnar för sämre tider.

Antalet varsel är också en varningsklocka. 4 800 varslades i december 2011 – 1.900 fler än i december 2010.

Knappt 2 000 fler arbetslösa, totalt 30 000, skrev in sig på arbetsförmedlingarna.

Utvecklingen är på väg att vända till det sämre. Trots att det totala antalet inskrivna arbetslösa ännu är något lägre än vid samma tid förra året, står det klart att nivån kommer att stiga, säger Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson.

393 000 var arbetslösa i december – minus 13 000 på ett år. Andelen arbetslösa minskade från 8,9 till 8,6 procent.

49 000 nya lediga jobb anmäldes till Arbetsförmedlingen i december 2011 – 3.000 fler än i december 2010. Men antalet människor som fick nya jobb minskade från 38 000 till 31 000 mellan december 2010 och december 2011.

214 000 var öppet arbetslösa i december och 178 000 deltog i åtgärder. Antalet deltagare i åtgärder minskade med 12 000 på ett år mellan december 2010 och december 2011.

Men jobb- och utvecklingsgarantin fortsatte att öka. 94 000 deltog i december – 5.500 fler än i december 2010.

Framför allt växer fas 3. Det förklarar två tredjedelar av ökningen. 29 000 deltog i fas 3 i december – 4 000 fler än i december 2010.

Det här återspeglar det faktum att många har gått arbetslösa under lång tid. Mer än hälften av alla arbetslösa har varit utan jobb i minst sex månader. Drygt en tredjedel har varit utan jobb i mer än ett år.

Men både grupperna har minskat under det senaste året. På ett år minskade antalet människor som gått arbetslösa i minst ett år med 15 000. Antalet arbetslösa i minst sex månader minskade med 5 000.