Förhandlingar om bemanningsföretagen är intensiva i Sydafrika. Medan regeringen och en del av bemanningsföretagen vill se en reglering av verksamheten, vill de stora facken helt förbjuda företagen.

– Vi tror inte att en reglering kommer att lösa problemen, det är därför vi uppmanar till förbud, säger Luthando Nogcinisa, sekreterare för utbildnings- och sjuksköterskefacket Nehawu i Väst­ra Kapprovinsen.

Foto: Colourbox

Anställningar via bemanningsföretag har spritt sig i Sydafrika de senaste åren. Från att ha varit vanligast inom lantbruks- och byggnadssektorerna använder nu gruvor, affärer och till och med statliga och kommunala institutioner bemanningsföretag.

– Anledningen till att företag använder sig av bemanningsföretag är att de vill komma undan sina skyldigheter under den existerande arbetsrättslagstiftningen, säger Patrick Craven, nationell talesperson för Sydafrikas största fackfederation, Cosatu.

De som anställs via bemanningsföretag får oftast lägre löner än direkt anställda och saknar ofta många förmåner som annars är lagstiftade, som pensionsfonder och studieledighet.

Enligt Loane Sharp, huvudekonom på Sydafrikas största bemanningsföretag Adcorp, har de ingångslöner som företaget erbjuder sina anställda stått helt stilla de senaste åtta åren. ”Vi är ett sätt företag använder sig av för att hålla kostnaderna nere”, skriver han i en artikel. Enligt organisationen AIDC (Alternative information and development centre) utgör detta en löne­minsk­ning på 35 procent när inflationen tas med i beräkningen.

Dessutom är det svårt för fackföreningarna att representera de medlemmar som hamnar i konflikt på sin arbetsplats.

– Frågan uppstår alltid om vem arbetsgivaren är – är det den verkliga arbetsplatsen, eller är det bemanningsföretaget? Arbetsgivaren är inte klart definierad, säger Luthando Nogcinisa.

Att organisera personer anställda i bemanningsföretag är också mycket svårt, enligt facken. De byter ofta arbets­plats och är anställda på korta kontrakt som kan avbrytas när som helst. Och facken är beroende av att arbetsgivaren drar av fackavgiften direkt från lönen – denna administrativa uppgift vägrar de flesta bemanningsföretag utföra.

– Jag skulle hävda att vi inte har några medlemmar som arbetar för bemanningsföretag, just på grund av dessa svårigheter, säger Luthando Nogcinisa.

För närvarande pågår förhandlingar i institutionen Nedlac, där represen­tanter för regering, företag och arbetare beslutar om ändringar i arbetslagarna.

I sista hand stöder facket Cosatu de förbättringar som föreslagits, men federationen ansökte ändå tillsammans med den mindre fackliga federationen Nactu om att få strejka i oktober för att få styrka bakom sitt krav om ett förbud för bemanningsföretag. Eftersom förhandlingarna fortfarande pågår avslogs ansökan.

– Detta är en fråga som fackens medlemmar känner väldigt starkt för, så det är svårt för facken att kompromissa. Vilket betyder att om vi hade kunnat strejka tror jag att vi hade fått massivt stöd, säger Patrick Craven.

Linn Hjort

Fakta

Sydafrikas fack

• Cosatu är Sydafrikas största fackfederation, med cirka 1,8 miljoner medlemmar. Federationen är politiskt allierad med regeringspartiet ANC och kommunistpartiet.

• Nactu är en politiskt oberoende facklig federation med knappt 400 000 medlemmar.

• Federationen Fedusa, som organiserar anställda med högre utbildning, vill inte förbjuda bemanningsföretagen utan vill se en reglering.

• Knappt 30 procent av alla anställda i Sydafrika finns i bemanningsföretag, enligt den vanligaste beräkningen, men enligt Cosatu finns inga helt tillförlitliga siffror.