Butiksrånen har minskat med 32 procent på två år. Den positiva utvecklingen är resultatet av ett nära samarbete mellan fack, arbetsgivare och myndigheter.

Förra året anmäldes 780 rån mot butiker,  vilket är en kraftig minskning jämfört med toppåret 2009 då det anmäldes 1 150 rån.

−Det visar att våra gemensamma ansträngningar börjat få effekt, säger Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket. Upplevelsen av ett rån kan påverka en människa resten av livet. Det är en oerhört traumatisk händelse. Därför är det viktigt att alla berörda: fack, arbetsgivare och myndigheter samverkar för att skapa trygga och säkra arbetsmiljöer.

Arbetsmiljöverket har gjort stora satsningar för att öka säkerheten för butiksanställda. Förra året inspekterade myndigheten omkring 2 500 butiker. Samtidigt har Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel under många år haft ett nära samarbete med Arbetsmiljöverket för att förmå handlarna att öka tryggheten för butikspersonalen.

Också Polisen har bidragit för att förbättra säkerheten i och kring butiker i större affärscentra. 
Det gäller framför allt åtgärder vid entréer och varumottag, ensamarbete, tillgång till larm, hantering och förvaring av kontanter, belysning, placering av kassa, samt rutiner vid öppning och stängning av butiken.

Arbetsmiljöverket har låtit intervjua drygt 200 av de totalt 2 000 mindre butiker i tre storstäder som var målgrupp för en informationskampanj under hösten 2011. Av svaren framgår att kampanjen har lett till ökade kunskaper hos både arbetsgivare och personal för att hantera en hot- och våldssituation.