I diskussionen om gemenskap och bättre integration hör medborgarskapet hemma, anser integrationsminister Erik Ullenhag, som tillsätter en utredning för att ”uppvärdera det svenska medborgarskapet”.

Medborgarskapet ska bli en viktigare del av integrationsprocessen, enligt regeringen. Därför behöver vi skapa ”en medborgaranda som bygger på ansvar för den gemensamma framtiden”, skriver ministern på Svenska Dagbladets debattsida.

Utredningen ges i uppgift att se över möjligheten definiera medborgarskapets betydelse i svensk lag och undersöka om det i större utsträckning kan användas som ett incitament för att främja integrationen.

Den ska också se över hur en medborgarskapsceremoni skulle kunna se ut.

Konkretare än så blir inte direktiven.

Thord Ingesson, integrationsansvarig på LO, ser en risk med utredningen. Ceremonier är väl bara bra, och finns redan. Men han reagerar mot att medborgarskapet skulle bli en morot för integrationen, där finns risker.

Tidigare diskussioner har rört språkkunskaper. Kan det bli en fråga om att jobba klanderfritt i flera år? I så fall minskar benägenheten att kräva sin rätt till schysta villkor, resonerar han.

– Det finns en massa problem. Blir det någon form av snabbspår för den som uppför sig på det sätt regeringen vill? Ett slags betygsättning av medborgaraspiranter? anser Thord Ingesson.

– På samma sätt som att det är ett värde för den som upptas i gemenskapen, så blir det ett negativt värde för dem som inte kvalificerar sig.

Eller så är utredningen inte så allvarligt menad. Kanske resulterar den i bara i ”snömos”, noll och intet, resonerar Thord Ingesson.

Regeringens mål är att invandrare ska känna tillhörighet och bli en del av det svenska samhället. ”Den som blir svensk medborgare väljer att fullt ut vilja vara en del av det svenska samhället.” Men det handlar inte om att ge upp ”sin forna identitet”: ”I ett samhälle präglat av mångfald är det ju en självklarhet att kunna känna sig svensk och samtidigt chilensk, somalisk eller afghansk” skriver samtidigt Erik Ullenhag på SvD Brännpunkt.

Målet måste vara att vi alla strävar mot att skapa en gemensam framtid., men hur kan vi trygga att det finns ett socialt kitt som på bästa sätt förverkligar allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter? frågar sig Ullenhag.

Ja, det ska alltså utredas. Och redovisas i april 2013.