Foto: Leif R Jansson

Polisanmälningarna om människohandel har ändrat karaktär. Tidigare låg sexhandel i topp. Nu gäller fler anmälningar människor som utnyttjas för tvångsarbete, tiggeri eller brottslig verksamhet.

Det visar Rikspolisstyrelsens senaste lägesrapport till regeringen.

– Det beror antagligen på att en kombination av att tvångsarbete blir vanligare och att fler fall polisanmäls, säger Thord Ingesson, LO-utredare som arbetar med frågor om migration och etnisk diskriminering.

Enligt Kajsa Wahlberg, kriminalkommissarie på Rikspolisstyrelsen, beror ändringen på ett uthålligt arbete mot sexhandel med unga utländska kvinnor och på att polisen har fått ett tydligare ansvar att bekämpa annan människohandel än sexhandel.

Dit räknas människohandel tiggeri, brott och tvångsarbete – tre skilda saker som buntas ihop. Statistiken skiljer bara på sexhandel och annan människohandel.

Därmed kan polisen inte se hur stor del av ökningen som gäller tvångsarbete.

– Vi har bett Brottsförebyggande rådet att särskilja tiggeri, brott och tvångsarbete i statistiken, berättar Kajsa Wahlberg.

Thord Ingesson tror att mycket av tvångsarbete faller mellan stolarna. Eftersom det är inte är glasklart vilken myndighet som har ansvaret tar ingen tag i saken.

LO vill ha en lagändring som innebär att den som utsätts för tvångsarbete ska betraktas som ett brottsoffer. I dag betraktas den som saknar arbets- och uppehållstillstånd som en brottsling.

– Om man slutar se dem som brottslingar innebär det att man kan kräva arbetsgivaren på innestående lön och skadestånd för kränkningen, om de har utnyttjats för tvångsarbete, konstaterar Thord Ingesson.