Fuck It Up and Start Again (One guitar smashed and mended 7 times) 2001 © Sofia Hultén. Courtesy Konrad Fischer Galerie & RaebervonStenglin, Zürich

I samband med att Sofia Hultén fick Moderna museets vänners skulpturpris 2011 visades nyligen en liten retrospektiv utställning på museet.

I videofilmen ”Fuck it up and start again”, 2001, ser vi hur konstnären själv omsorgsfullt förstör en gitarr genom att slå den hårt mot golvet i ett rum. Efter att Sofia Hultén hjälpligt lappat ihop gitarren slår hon sönder den igen. Inte bara en gång utan sammanlagt sju gånger upprepas samma händelseförlopp.

Samma vilja att försöka rädda eller återskapa någonting som just gått sönder finns i Carlos Bungas ”Lamp” som till den 4 mars ingår i utställningen ”The Future Last Forever” på Gävle konstcentrum. I hans korta och loopade film tejpas en glödlampa som precis slagit sönder av en hammare ihop så gott det går. Precis som gitarren kommer den inte att fungera på samma sätt som förut. Även om både Sofia Hultén och Carlos Bunga kan verka destruktiva är deras verk i grunden hoppingivande.  Främst därför att deras målmedvetna sätt att skapa en ny gitarr respektive en ny glödlampa är en bild av hur den konstnärliga processen kräver såväl omprövningar som upprepade försök.

Thomas Olsson