Ett fackligt nätverk för Palestina vill se sanktioner mot Israel tills landet respekterar mänskliga rättigheter.

Nu har vi hört de gamla julsångerna under några dagar. Gläns över sjö och strand – melodin och orden finns där sedan vi var små, om stjärnan från Betlehem som strålar och leder hem. Verklighetens Betlehem ligger på den, sedan snart 45 år (!) av Israel ockuperade Västbanken. Den vackra sången kontrasterar bittert mot den fula verkligheten. I dag skulle de tre vise männen inte kommit fram!
De allt fler israeliska bosättningarna, vägspärrarna, den höga långa muren som till största delen byggts på palestinsk mark, soldaterna som dagligen tar till våld för att upprätthålla ockupationen, den sedan åratal pågående hårda blockaden av Gaza som sätter stopp för all utveckling sänder varken freds- eller fridsbudskap. Tvärtom!

Många svenska fackliga organisationer samarbetar sedan länge med palestinska fackliga organisationer. Vi reser på Västbanken och i Gaza, vi möter och samtalar med fackliga kollegor och vi ser hur den israeliska ockupationen påverkar palestiniernas dagliga liv, och hur mänskliga rättigheter och internationell rätt kränks.

Vi är djupt oroade över situationen och av den oförmåga både våra folkvalda politiker och det internationella samfundet hittills visat när det gäller att i samverkan med berörda parter få fram en hållbar fred, som vilar på folkrätten och relevanta FN-resolutioner.

Oändliga förhandlingar och samtal har hittills inte lett till några större framsteg i den verkliga situationen. Att då bara fortsätta att upprepa kraven på dialog mellan parterna leder varken till rättvisa eller fred.

Den israeliska ockupationens längd, omfattning och konsekvenser har skapat en situation i Palestina som av många liknas vid apartheid. Detta borde leda till ett kraftfullt agerande från Sverige. I stället fick vi i oktober se Sverige, som ett av få EU-länder, rösta nej till att Palestina skulle få bli medlem i UNESCO. Palestinas ansökan om medlemskap i FN ligger för närvarande i säkerhetsrådet. Vad den diskussionen kommer att leda till är fortfarande oklart. Hur Sverige, och EU, kommer att ställa sig är lika oklart!

Israels systematiska ignorerande av internationell rätt och av generalförsamlingens resolutioner urholkar FN:s integritet och det internationella samfundets strävan efter fred och rättvisa. Om inte det internationellt överenskomna regelverket, exempelvis FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och Genèvekonventionens regler för hur civila ska skyddas i konflikter, gäller lika för alla – då vittrar regelverket sönder och det blir den starkastes rätt som gäller. Så vill vi inte ha det!

Vi kan inte heller acceptera den särställning som Israel fått inom EU-samarbetet, där man nu ingår i de flesta samarbetsområden och har förmåner och inflytande som ökar. Detta är inte rätt väg att gå och ökar inte möjligheterna att uppnå en långsiktigt stabil tvåstatslösning som bygger på folkrätten och det gynnar inte Israels rätt till långsiktig säkerhet.

Över fyrtio år av ockupation är mer än nog. Nästa jul borde Betlehems stjärna få lysa över en palestinsk stat, fri från ockupation. Då skapas förutsättningar för att båda folken ska kunna leva i den fred och säkerhet de längtar efter. Det är dags att gå från ord till handling.

Kraven på Israel måste skärpas. Därför har vi nu bildat nätverket Fackliga vänner till Palestina.

Nätverket samlar ett stort antal fackligt förtroendevalda inom LO, TCO och SACO som vill bidra till en rättvis fred i Israel-Palestina genom att uppmuntra till att sanktioner och bojkotter, i lämpliga former, införs mot Israel – till dess att Israel respekte­rar folkrätten och FN:s vägledande re­so­lutioner. Ett första delmål är att blockaden mot Gaza hävs! Vi kommer att arbeta för kraven i de fackliga sammanhang där vi finns men vi vill också att Sverige ska agera.

Vi uppmanar riksdagen att besluta att regeringen inom EU ska arbeta för att det för Israel förmånliga handelsavtalet med EU ska, liksom övriga förmåner, läggas på is till dess att Israel uppfyller avtalets krav på respekt för mänskliga rättigheter.

Vi uppmanar riksdagen att besluta att regeringen inom EU, och i övrigt internationellt samarbete, ska verka för lämpliga former av sanktioner mot Israel till dess att Israel avbryter ockupationen av Palestina.

Tommy Andersson,
vice ordförande GS-facket

Åsa Andersson,
medlem i Unionen

Patrik Bergvall,
medlem i Handels (handläggare på LO-TCO Biståndsnämnd)

Anna-Karin Eklund,
tidigare förbundsordförande Vårdförbundet

Ingrid Frisk,
Vårdförbundet, f d vice ordförande Vårdförbundet

Bjarne Isaksson,
ombudsman SEKO

Helena Johanson,
medlem i Unionen

Mikael Nilsson,
medlem i Livsmedelsarbetareförbundet

Mats Norrstad,
förbundsstyrelseledamot Lärarför­bundet

Kjell Rautio,
medlem i Handels

Sineva Ribeiro,
förbundsordförande Vårdförbundet

Per-Olof Sjöö,
ordförande GS-facket

Jonas Wallin,
ordförande svenska Elektrikerförbundet

Christer Wälivaara,
kanslichef LO-TCO Biståndsnämnd