Foto: Ola Andersson

Minst 61 personer dog i jobbet under förra året, enligt preliminär statistik från Arbetsmiljöverket. Det är två dödsfall fler än året före. Men siffran befaras bli högre.

Det kan den närmaste tiden dyka upp nya dödsfall som ännu inte rapporterats till myndigheten. Arbetsmiljöverkets preliminära statistik bygger i stort på uppgifter i medierna och de snabba, så kallade paragraf 2-anmälningarna av olyckor och tillbud.

Det är först när verket fått samtliga anmälningar av arbetsskador med dödlig utgång från Försäkringskassan som statistikenheten kan göra en fullständig redovisning fördelad efter bland annat orsak och yrken. Hittills har myndigheten fått in 38 sådana anmälningar från Försäkringskassan.

– Därför är det för tidigt att tala om en trend, säger Monica Julin på statistikenheten vid Arbetsmiljöverket. Först vid månadsskiftet februari-mars räknar vi med att kunna göra en fullständig sammanställning.

Men det går ändå att dra vissa slutsatser utifrån befintliga anmälningar om de värst drabbade branscherna.

– Det ser ut som att vi har en ökning inom jord- och skogsbruk, samt en liten minskning inom bygg och transport, säger Monica Julin.

Det är branscher som legat i topp när det gäller dödsolyckorna även under tidigare år.

Martin Miljeteig, arbetsmiljöombudsman på Transport, tycker att en viktig orsak till olyckorna är otryggheten på arbetsmarknaden.

– Arbetarna måste känna sig trygga nog för att kunna säga ”nej, det är för halt, för farligt för att köra ett fordon i dag”. Det finns också sådana som vill vara arbetsgivaren till lags, och arbetsgivare som uppmanar till fusk för att klara tidspressen.

Det gångna årets sista dödsolycka inträffade i Koppom i Värmland den 28 december. En 60-årig elektriker fick då 10 000 volt genom kroppen och avled sannolikt ögonblickligen när han skulle märka ut kablar inne i en elstation inför ett schaktningsarbete. Han var anställd på Relacom, ett multinationellt installations- och serviceföretag inom telekommunikation.

Olyckan utreds av polisen och Elsäkerhetsverket men har ännu inte anmälts till Arbetsmiljöverket.

Antalet dödsolyckor i arbetslivet ökade från 2005 fram till första halvåret 2008. Under 2009 minskade antalet till en rekordlåg nivå för att återigen öka under 2010.