Skojätten Nike betalar en miljon dollar till indonesiska arbetare. Efter långa förhandlingar går företaget med på att ersätta de anställda för två års övertidsarbete.

Nike går med på att betala cirka 4500 arbetare för utebliven övertidsersättning.

– Beskedet sänder en chockvåg genom den indonesiska arbetarrörelsen, sa Bambang Wirahyoso National, ordförande för fackförbundet Serikat Pekerja National (SPN), efter företagets besked.

– Det här är bara början. Nu ska vi intensifiera kampen för att få ersättning för alla anställda som tvingas jobba övertid utan att få ersättning, sa han i en fortsatt kommentar till BBC.
Andra skomärken, som Adidas och Puma, kan i framtiden få svårare att värja sig mot fackliga krav om ersättning.

Förhandlingarna mellan SPN och Nike har dock varit segdragna.

I elva månader har parterna diskuterat lönevillkoren på Nikes underleverantör, fabriken PT Nikomas i staden Serang.

Efter uppgörelsen gjorde Nike ett uttalande där de lovade att i framtiden övervaka arbetsvillkoren på fabriken.

Facket uppger att de är mycket nöjda med uppgörelsen trots att underleverantören var skyldig de anställda betydligt mer än den miljon dollar som Nike ska betala.

– Fabriken har under 18 år tvingat anställda att jobba övertid utan betalning. Men den indonesiska lagstiftningen gör att vi endast kan begära ersättning för de senaste två åren, sa fackets ordförande.

Att ett internationellt skoföretag nu betalar för att underleverantören inte ersatt de anställda för deras övertid bedöms som en principiellt viktig seger. Underleverantörer och internationella skomärken kan i framtiden inte räkna med gratis övertidsarbete från de anställda.

 

Facket i Indonesien


Obetald övertidsersättning är en vanlig strid för de indonesiska facken som annars präglas av splittring. Arbetsgivarna har vid flertal tillfällen bildat ”gula fackföreningar” för att undergräva skapandet av en fri fackföreningsrörelse. Det finns många små fackförbund, ett 70-tal registrerade, i landet där korruption är ett stort problem. Knappt tolv procent av den officiella arbetskraften är med i ett fack. Men om den stora informella ekonomin räknas in är organisationsgraden endast tre procent.

Källor: Världsfacket IFS och LO-TCO Biståndsnämnd