Landets företag ska i år få tillbaka fyra miljarder kronor från Afa. Det handlar om en återbetalning i storleksordningen 4 000 kronor per anställd.

Det har Anders Jonsson, chefaktuarie hos Afa Försäkring, räknat fram åt LO-Tidningen. Det är en direkt konsekvens av försäkringsuppgörelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv. LO-Tidningen publicerar nu hela den nya avtalstexten.

Det är ett avtal som blev klart några veckor innan industrins parter skrev på sina nya kollektivavtal före jul. Försäkringsuppgörelsen hakas på alla de nya avtal som LO-förbunden sluter och det innebär att samma förändringar gäller för alla privatanställda LO-medlemmar.

En del av överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv går ut på att AGS-premierna för 2008 ska betalas tillbaka till arbetsgivarna, eftersom Afa Försäkrings har så mycket pengar och parterna vill undvika en ”skattesituation”.

Pengarna ska betalas tillbaka i år och det handlar om fyra miljarder kronor eller runt 4 000 kronor per anställd i genomsnitt – beräkningen bygger på en genomsnittlig lön på 23 000 kronor i månaden.

Anders Jonsson säger dock att Afas styrelse ännu inte fattat beslut om utbetalningen. Först måste man utreda om det är praktiskt möjligt att göra en sådan utbetalning, eftersom de inbetalda premierna gjordes av företag som fanns 2008 baserat på dem som då var anställda.

De övriga delarna i försäkringsuppgörelsen innebär bland annat att arbetsskadade som är borta mindre än 14 dagar får 100 procents ersättning från första dagen och att kvinnor med graviditetsersättning ska få pengar inbetalda till avtalspensionen SAF-LO. Dessutom ska LO och Svenskt Näringsliv diskutera turordningsreglerna och omställning.