14 300 uppsagda arbetare fick omställningsstöd av Trygghetsfonden TSL förra året – 3 300 färre än 2011.

Men nästa år räknar TSL med att antalet ökar till 24 000. Orsaken är den försämrade konjunkturen.

Nedgången märks redan i skogs- och träindustrin.

Om konjunkturen följer historiska mönster står verkstadsindustrin på tur, men läget är osäkert och det är svårt att gissa, säger Mattias Elm, analytiker på Trygghetsfonden TSL.

De sämre tiderna syns i statistiken över hur många uppsagda arbetare som har fått nya jobb med hjälp av TSL. Under första halvåret hittade nästan 80 procent nya jobb inom ett år. Under hösten har andelen sjunkit till drygt 70 procent.

TSL:s prognos på 24 000 uppsagda arbetare i år grundar sig på Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, Arbetsförmedlingens statistik över antalet varsel och ansökningarna till TSL om omställningsstöd till uppsagda arbetare.

Krisåret 2009 hamnade drygt 61 000 uppsagda arbetare hos TSL.

TSL sammanfattar 2011 som ett år med både hög arbetslöshet och många vakanta jobb, som inte kunde tillsättas. De arbetslösa hade inte rätt kompetens.

I rapporten efterlyser TSL ett system för kompetensutveckling av människor mitt i arbetslivet. TSL räknar med att mellan 10 och 15 procent av drygt 900 000 arbetare i TSL-systemet har brister i sin kompetens som gör det svårt eller omöjligt för dem att få ett annat jobb.

Slutsatsen är att om ska konkurrera med låglönejobb så måste ett stabilt system för kompetensutveckling utanför ungdomsskolan byggas upp.

Utbildningsbehovet är individuellt. För många räcker det med kanske tre eller sex månader, säger Mattias Elm.

Ekonomin stoppar många från att satsa på högskolestudier. Studiemedlen ger knappt 8 700 kronor i månaden. Det är bara drygt en tredjedel av medianlönen för alla löntagare i Sverige 2010.

Många kan inte börja på högskolan därför att de inte klarar försörjningen under utbildningsperioden, konstaterar Mattias Elm.

Drygt 900 000 privatanställda arbetare i ungefär 100 000 företag har rätt till omställningsstöd från TSL om de blir av med jobbet. Stödet innebär att den uppsagde får hjälp av en jobbcoach. Insatserna betalas med ett omställningsbidrag på 20 000 kronor per uppsagd. Den som har fyllt 40 år kan få ett avgångsbidrag på 28 000 kronor.

1 450 arbetare på Saab har rätt till omställningsstöd från TSL. Omställningsföretaget Startkraft sköter jobbcoachningen i Trollhättan.