Bemanningsföretagen vill i lag sätta stopp för alla avtal som hindrar och begränsar inhyrning av personal.

Det handlar om arbetsgivarorganisationens tolkning av EU:s bemanningsdirektiv, vars syfte är att skapa bra förhållandena för de anställda i uthyrningsföretagen, och i direktivet är likabehandlingsprincipen bärande. Den innebär att de inhyrda ska ha samma villkor som de anställda i kundföretaget.

För ett år sedan presenterade professor Birgitta Nyström sin utredning om direktivet. Hon föreslår en ny uthyrningslag, som ska innehålla ramregler. Dessa ska arbetsmarknadens parter sedan kunna konkretisera i avtal.

Bemanningsföretagen bygger sitt resonemang på att direktivet även innehåller hindersprövningsprincipen, som enligt Bemanningsföretagen innebär att företagen inte får begränsas i sin verksamhet av omotiverade hinder. Slutsatsen av detta är att lokala och centrala avtal som begränsar uthyrningsverksamheten är otillåtna.

– Bemanningsdirektivets syfte är att skydda de anställda i bemanningsbranschen och hinder i kollektivavtal för uthyrning av personal är inget skydd av bemanningsanställda, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.

Han hävdar att lokala avtal som exempelvis säger att maximalt tio procent på arbetsplatsen får vara inhyrda inte längre är tillåtna. Inte heller är de centrala avtal som ingick under avtalsrörelsen 2010 om gränser för inhyrning när det finns uppsagda med återanställningsrätt lagliga.

– Antingen får man ta bort de här reglerna eller så blir det en domstolsfråga, säger Henrik Bäckström.

Än finns ingen lag i Sverige som bygger på bemanningsdirektivet, men EU vill att direktivet skulle vara implementerat senast den 5 december förra året. Detta gör att Henrik Bäckström säger att alla slags begränsningar av uthyrningsverksamhet i kollektivavtal redan är olagliga.

Håkan Löfgren var tidigare ansvarig för bemanningsavtalet hos LO. Han säger:

– Syftet med direktivet är att förstärka skyddet för de bemanningsanställda så att de får samma villkor som anställda hos kunden. Det Henrik Bäckström driver är ett rent branschintresse. Drar man ut det hela så är alla kollektivavtal och mbl hinder för bemanningsföretagens verksamhet.