Det kommer att bli brist på gruvarbetare de närmsta åren. Nu öppnar arbetsförmedlingen ett specialkontor i Kiruna för att rekrytera till gruvnäringen.

I Sverige jobbar ungefär 8000 personer inom gruv- och mineralindustrin. Branschen expanderar nu kraftigt samtidigt som stora pensionsavgångar är på gång. Under de närmaste åren behövs 5000 personer därför nyanställas i branschen, enligt Arbetsförmedlingens beräkningar.

För att kunna möta arbetskraftsbehovet öppnar Arbetsförmedlingen nu ett specialkontor med inriktning mot gruvnäringen. Tre arbetsförmedlare finns redan på plats på kontoret i Kiruna och två till ska specialiseras på gruvverksamheten.

– Vi kommer att kunna greppa situationen bättre med avgångar och rekryteringar än om man måste jobba med hela arbetsmarknaden, säger Kristina Palo, som är chef för den nya arbetsförmedlingen, i en kommentar.

Bristen på vissa yrkesgrupper i gruvorna så som arbetsledare, tekniker och ingenjörer kommer att bli så akut framöver att den nya arbetsförmedlingen även kommer att söka arbetskraft utomlands. I februari deltar förmedlingen på en rekryteringsmässa i Holland för att försöka ragga ingenjörer. Arbetsförmedlingen kommer också att delta på mässor i Göteborg och Trollhättan.

Arbetsförmedlingens Sverigekontor för gruvverksamhet ska arbeta med rekrytering till gruvor i hela landet.