Färre uteliggare, men fler utestängda från bostadsmarknaden. Den bilden redovisar Socialstyrelsen i en nationell kartläggning av hemlösheten i Sverige.

Detta är den fjärde kartläggningen och den första på sex år. Den här gången har Socialstyrelsen gjort en bredare inventering och vidgat begreppet hemlös.

Slutsatsen är att 34 000 människor är utestängda från den vanliga bostadsmarknaden.

Den siffran säger inte hela sanningen. Folk från andra EU-länder som söker jobb i Sverige räknas inte in.

Eurokris och skyhög arbetslöshet i länder som Grekland och Spanien har gjort att det här är den grupp hemlösa som växer snabbast, enligt frivilligorganisationerna. Detta är människor som tar bussen eller lågprisflyget till Sverige på vinst och förlust för att söka jobb. De omfattas inte av det sociala skyddsnätet.

Papperslösa och offer för människohandel är inte heller inräknade.

– För att få en helhetsbild av hemlösheten i Sverige är det angeläget att också dessa personer och deras situation blir synliga, skriver Socialstyrelsen i rapporten.

Det finns hemlösa i nästan varenda kommun. Socialstyrelsen redovisar siffror kommun för kommun.

Av 34 000 utestängda från bostadsmarknaden lever 4 500 i det som kallas akut hemlöshet. Det innebär att de är uteliggare eller bor på härbärgen eller olika akutboenden. De har ingen fast adress.

Den största gruppen, nästan 14 000 människor, bor i lägenheter med sociala kontrakt eller försöks- och träningslägenheter. Sociala kontrakt innebär att socialtjänsten står för hyreskontraktet. Hyresgästen bor i andra hand.

Det här är en följd av att bostadsföretagen ställer allt högre krav. Många godtar inte ekonomiskt bistånd som inkomst.

Vräkningarna av barnfamiljer ökar. Kronofogdens färska statistik visar att vräkningar ökade med knappt fem procent 2011. Familjer med allt som allt 663 barn vräktes.

Ytterligare 400 barn och ungdomar upp till 18 år lever under vad som beskrivs som hemlösa förhållanden. De har flyttat hemifrån framför allt på grund av konflikten i familjen. De flesta bor hos vänner och bekanta.