Byggnads lägger ner sina 24 avdelningar och skapar elva regioner. Tanken är att de anställda ska få fler möjligheter att besöka medlemmarna på deras arbetsplatser

– Det handlar inte om att minska personalen. Åtminstone inte i dagsläget. Tanken är att frigöra resurser så att medlemmarna får ut mer facklig verksamhet för avgiften, säger Patrik Östberg, chef för medlemsenheten hos Byggnads.

Det var Byggnads kongress år 2010 som beslutade om den organisatoriska förändringen. Patrik Östberg ger som exempel att fyra avdelningar ersätts av en region, och det betyder att fyra ordförande och fyra kassörer byts mot en av vardera. Och det gör att fler av de anställda kan ägna sig åt fackligt arbete och träffa medlemmar.

I samma anda ska Byggnads inrätta en nationell rådgivningscentral där sex ombudsmän ska svara på medlemmars frågor under tolv timmar per dag. Syftet är att de lokala ombudsmännen inte ska behöva sitta i telefon så mycket.

Byggnads utvecklar också en app till både Iphone och androidtelefoner. Med hjälp av den ska facket kunna skicka information och medlemmarna ska ha möjlighet att ställa frågor.

Enligt avtal är det byggavdelningens ombudsmän som sköter byggnadsarbetarnas förhandlingar om ackordslönen. Patrik Östberg säger att det inte kommer att ske någon försämring när det gäller dessa förhandlingar.

– Flera ska kunna vara ut på arbetsplatser och flera ska kunna driva ackordsförhandlingar, säger han.

FAKTA

Byggnads nya regioner är Norrbotten, Västerbotten, Mellannorrland, Gävledala, Örebro-Värmland, Väst, Mälardalen, Stockholm-Götaland, Öst, Småland-Blekinge samt Skåne.