Vissa backar och andra står still, men IF Metalls nordligaste avdelning, Malmfälten, går spikrakt framåt. Avdelningen är den som växer mest inom IF Metall.

Förra året växte IF Metall Malmfälten med 581 nya medlemmar. Antalet medlemmar ökade därmed med 11 procent.

– Det är en mycket bra siffra. Det är vi glada över, säger avdelningens vice ordförande Ingvar Lungfors.

Förra året var det sjätte året i rad som Malmfälten växte mest av alla IF Metalls avdelningar. Den främsta förklaringen är att det gått bra för gruvnäringen, och för de entreprenörer som är knutna till gruvorna, de senaste åren.

Men en stark gruvnäring är inte hela förklaringen, enligt Ingvar Lungfors. Facket gör också ett bra arbete, säger han. Avdelningen har en aktiv uppsökande verksamhet där facket försöker komma ut på de arbetsplatser som saknar klubbar. Och när nya arbetsplatser dyker upp ligger facket på med information.

– Vi har också några anställda ombudsmän och handläggare som gör ett jättebra jobb. Alla här i avdelningen är mycket engagerade. Det blir nog så, med de goda resultat vi får så blir det också mer och mer engagemang.

Ingvar Lungfors tror att den positiva trenden kommer att fortsätta även de kommande åren. De nya Pajalagruvorna kommer troligen att ge en rejäl medlemsökning om några år, men även i år ser det ljust ut.

– LKAB, som är vårt största företag, ökar ju och i och med det ökar även entreprenörerna.

Att antalet medlemmar i facket ökar i takt med att arbetsgivarna anställer ser Ingvar Lungfors närmast som en självklarhet.

– Så är det här. Vi går med i facket. Vi förstår behovet av arbetsrörelsen, säger han.