Saco kallar till extrakongress för att utesluta ett av medlemsfacken. Det anklagas  för att agera ilojalt och bryta mot Sacos ändamålsparagraf.

Det handlar om Sjöbefälsföreningen Offentliganställda med 3 000 medlemmar. Organisationen har gått samman med Sjöbefälsförbundet, som är en del av Ledarna.

De två har nu ett gemensamt kansli och en gemensam styrelse. De två föreningarna finns kvar med skilda organisationsnummer samtidigt som medlemmarna är med i båda organisationerna, som sammanlagt har 7 000 medlemmar. De båda behåller dessutom sina namn.

Sacos styrelse har enhälligt uttalat sig för att Sjöbefälsföreningen Offentliganställda ska kastas ut från akademikernas centralorganisation.

Sacos ordförande Göran Arrius säger att förbundet inte längre kan betraktas som en självständig fackförening och att det har gått med i Ledarna, som är en förening som konkurrerar med Saco.

– I och med att de är med i Ledarna så sitter de på två stolar. Och för att vara med i Saco så måste ett fack vara en självständig organisation, säger han.

Mer formellt handlar det om brott mot ändamåls- och lojalitetsparagrafen hos Saco, enligt centralorganisationens ordförande.

– Vi delar inte Sacos uppfattning. Vi är fortfarande en fristående förening. Sacostyrelsens ställningstagande är både förvånande och beklagligt, säger Hans-Dieter Grahl, vd för Sjöbefälsföreningen Offentliganställda.

Sacos extrakongress kommer att ske den 31 januari och den enda punkten på dagordningen är uteslutning av sjöbefälsfacket. För detta kommer 101 ombud samlas i Spårvagnshallarna i Stockholm.

– De båda sjöbefälsorganisationerna kan vara med i Saco, men då måste de lämna Ledarna, säger Göran Arrius.