Det har blivit mycket vanligare med olagliga uppsägningar och ensidiga avtalsändringar, uppger yrkesförbundet Säljarnas som tagit emot 700 anmälningar under det senaste året.

– Tvisterna med arbetsgivaren har ökat kraftigt bland våra medlemmar, säger förbundsordföranden Lennart Svahn. Särskilt efter sommaren och ofta i samband med omorganisationer.

Det har blivit allt vanligare att anställda avskedas eller sägs upp av svepskäl som exempelvis ”samarbetsproblem” eller ”dåliga säljresultat”. Även plötsliga och ensidiga avtalsändringar i strid mot medbestämmandelagen och fall av ”kvalificerad mobbning och diskriminering” har ökat enligt förbundets årsstatistik.

– Så var det även under förra krisen, tvisterna kommer som brev på posten när det hettar till på arbetsmarknaden, säger Lennart Svahn.

Förbundet hjälper medlemmarna med råd och stöd i förhandlingar med arbetsgivaren. De vanligaste tvisterna gäller uppsägningar på grund av arbetsbrist, omreglering av anställningsvillkor, felaktiga löneavdrag, arbetstid, semester, föräldraledighet, övertidsersättning, mobbning och diskriminering. Ett stort antal fall har drivits vidare till domstol.

Säljarnas är ett yrkesförbund med fackliga rättigheter. Förbundet organiserar omkring 6 000 anställda som jobbar med marknadsföring eller försäljning. En tiondel av medlemmarna är egenföretagare.

– Även för egenföretagare och handelsagenter har tiderna blivit tuffare med ökad utsatthet och fler tvister, säger Albert Malmberg, förbundsjurist.